Najčešće pretrage standarda

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2016-01-01
7
30 KM 
Kupi
Sistemi za gašenje požara gasom - Fizička svojstva i sistemska rješenja - Dio 12: Sredstvo za gašenje požara IG-01
Važeći
engleski
2016-01-01
9
38 KM 
Kupi
Radne atmosfere - Električni aparati koji se koriste za direktnu detekciju i direktno mjerenje koncentracije toksičnih gasova i para - Dio 3: Zahtjevi za učinke aparata koji se koriste za opću detekciju gasa
Važeći
engleski,francuski
2012-06-15
334
185 KM 
Kupi
Sigurnosni zahtjevi za električnu opremu za mjerenje, upravljanje i laboratorijsku upotrebu – Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2013-06-07
13
46 KM 
Kupi
Digitalizovani audio - Interfejs za bitske tokove audio-signala kodovanog nelinearnim PCM-om na koji se primenjuje IEC 60958- Dio 2: Informacije o burstu
Važeći
engleski,francuski
2007-07-10
140
128 KM 
Kupi
Koordinacija izolacije za opremu u niskonaponskim sistemima - Dio 4: Visokofrekventna naponska naprezanja
Važeći
engleski
2014-06-09
13
46 KM 
Kupi
Alati za obradu drveta – Sigurnosni zahtjevi – Dio 3: Uređaji za stezanje
Važeći
engleski
2002-12-30
65
98 KM 
Kupi
Sistem za otkrivanje i dojavu požara - Dio 2: Oprema za kontrolu i signalizaciju - Amendman AC
Važeći
engleski
2010-06-24
167
136 KM 
Kupi
Tetra sistem - Interfejs između pretplatničkog identifikacionog modula i mobilnog uređaja (SIM-ME) - Dio 3: Integrirano kolo (IC) - Fizičke logičke i TSIM aplikacione karakteristike.


Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Zupčanici kao jedan od osnovnih konstruktivnih elemenata skoro svake mašine imaju standardiziran oblik, veličinu i materijal od kojeg su proizvedeni, što omogućava nji...
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Ergonomija stolova i stolica za odgojno-obrazovne ustanove je veoma važna za pravilan razvoj djece školskog uzrasta.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Korištenjem ovog standarda možemo identifikovati i procijeniti opasne situacije koje mogu dovesti do eksplozije.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Standard BAS ISO 39001 specificira zahtjeve za upravljanje sigurnošću cestovnog saobraćaja, sa ciljem smanjenje broja poginulih i povrijeđenih lica učesnika u saobraćaju.