Pretraga BAS standarda
» napredno pretraživanje  
Zbog interesa kupaca kao i važnosti primjene standarda za vertikalnu saobraćajnu signalizaciju
Zbog interesa kupaca kao i važnosti primjene standarda za vertikalnu saobraćajnu signalizaciju

Najčešće pretrage standarda

Oznaka standarda
Jezik
Status
Objavljen
Br. str.
Cijena
 
Kupi
engleski
Važeći 
2004-12-08 
32 
68 KM 
 
Kupi
Kablovi sa izolacijom od polivinil hlorida nazivnog napona do i uključivo 450/750 V. Dio 7 : Fleksibilni , ekranizirani i neekranizirani kablovi sa dva ili više vodiča/Napomena : Obuhvata IEC 60227-7 (1995-12) i AMD 1 (2003-03)
engleski
Važeći 
2009-12-11 
79 
105 KM 
 
Kupi
Sklopke za aparate - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 2
engleski
Važeći 
2013-04-29 
19 
53 KM 
 
Kupi
Alarmni sistemi - Protivprovalni i protivprepadni sistemi – Dio 1: Sistemski zahtjevi
engleski
Važeći 
2013-05-14 
10 
38 KM 
 
Kupi
Tekstil - Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tkanina i odjevnih predmeta - Dio 2: Procedura za ispitivanje osobina kada se za čišćenje i finalnu obradu koristi tetrahloreten
engleski
Važeći 
2007-07-10 
88 
112 KM 
 
Kupi
Sijalice sa žarnom niti - Sigurnosni zahtjevi - Dio 1: Sijalice sa volframovom niti za upotrebu u kućanstvu i slične opće namjene

 • Gdje god pogledate možete pronaći standard!
  Najčešće trovanje od mlijeka i mliječnih proizvoda proizlazi iz prisutnosti bakterije Salmonella spp. i stoga je potrebna njihova redovna kontrola.
 • Gdje god pogledate možete pronaći standard!
  Informacija je vrijedno sredstvo koje može stvoriti ili slomiti vaš posao.
 • Gdje god pogledate možete pronaći standard!
  Korištenje energetske efikasnosti pomaže organizacijama da uštede novac, očuvaju resurse i uhvate se u koštac sa klimatskim promjenama.
 • Gdje god pogledate možete pronaći standard!
  Sigurnost u saobraćaju. Svjetlost je život.
Zakon o osnivanju Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, ("Službeni glasnik BiH" br.44/04). Pravilnik o proceduri pripremanja, donošenja i objavljivanja bosanskohercegovačkih standarda, ("Službeni glasnik BiH" br. 49/09). Prema Zakonu o osnivanju, Institut je samostalna državna upravna organizacija za poslove u području standardizacije. Ovim Zakonom Institut za standardizaciju BiH je preuzeo poslove u području standardizacije koji su ranije utvrđeni u Zakonu o osnivanju Instituta za standardizaciju, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH, ("Službeni glasnik BiH, br.29/00 i 19/01").