Najčešće pretrage standarda

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2002-12-30
11
38 KM 
Kupi
Prirubnice i njihovi spojevi - Zaptivke za prirubnice označene klasom - Dio 5: Metalni prsten za spojeve za upotrebu sa čeličnim prirubnicama
Važeći
engleski
2008-12-04
36
76 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost i radiospektar (ERM); Harmonizirani EN za CDMA bazne stanice u proširenom spektru koje rade u ćelijskom opsegu 450 MHz (CDMA 450) i 410, 450 i 870 MHz PAMR opsezima (CDMA-PAMR), koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3(2) R&TTE direktive
Važeći
engleski
2011-11-28
6
30 KM 
Kupi
Rude aluminija - Određivanje sadržaja fosfora; Spektrofotometrijska metoda molibdensko plavo
Važeći
engleski
2009-07-17
12
38 KM 
Kupi
Akustika - Referentna nula za kalibriranje audiometrijske opreme – Dio 7: Referentni prag čujnosti pri slušanju u slobodnom i difuznom polju
Važeći
engleski
2012-11-15
58
92 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Kočenje – Relejni ventili
Važeći
engleski,francuski
2010-12-24
30
68 KM 
Kupi
Metode mjerenja za opremu koja se koristi u digitalnim mikrotalasnim prenosnim sistemima - Dio 1: Zajednička mjerenja za zemaljske radio relejne sisteme i zemaljske satelitske stanice - Sekcija 4: Performanse prenosa
Važeći
engleski
2013-05-13
7
30 KM 
Kupi
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - Karakteristike hrapavosti površina čeličnih podloga čišćenih mlazom - Dio 2: Metoda za stepenovanje profila površine čelika čišćenog mlazom abraziva - Postupak sa komparatorom
Važeći
engleski
2015-01-01
16
46 KM 
Kupi
Metalne i druge anorganske prevlake – Smjernice za specificiranje metalnih i anorganskih prevlaka


Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Ergonomija stolova i stolica za odgojno-obrazovne ustanove je veoma važna za pravilan razvoj djece školskog uzrasta.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Zupčanici kao jedan od osnovnih konstruktivnih elemenata skoro svake mašine imaju standardiziran oblik, veličinu i materijal od kojeg su proizvedeni, što omogućava nji...
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Standard BAS ISO 39001 specificira zahtjeve za upravljanje sigurnošću cestovnog saobraćaja, sa ciljem smanjenje broja poginulih i povrijeđenih lica učesnika u saobraćaju.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Korištenjem ovog standarda možemo identifikovati i procijeniti opasne situacije koje mogu dovesti do eksplozije.