Najčešće pretrage standarda

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2014-01-30
59
92 KM 
Kupi
Opterećenja tokom transporta - Mjerenje i vrednovanje mehaničkih opterećenja - Dio 4: Vrednovanje podataka
Važeći
bosanski,engleski
2017-01-01
53
106 KM 
Kupi
Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja - Dio 5: Zaštitni sistemi boja
Važeći
engleski
2012-11-19
52
92 KM 
Kupi
Ulaz/izlaz protokoli i elektronički interfejsi za vodomjere – Zahtjevi
Važeći
engleski
2014-02-13
23
61 KM 
Kupi
Koaksijalni kablovi koji se koriste u kablovskim distributivnim mrežama — Dio 8: Popravka i zamjena oštećenih ukopanih kablova
Važeći
engleski
2010-07-02
7
30 KM 
Kupi
Poljoprivredni traktori - Postupci ispitivanja - Dio 8: Filter za zrak na motoru
Važeći
engleski
2012-10-15
22
61 KM 
Kupi
Širokopojasna digitalna mreža integriranih usluga (B-ISDN); Protokol sistema signalizacije za digitalne pretplatnike Br. 2 (DSS2); Karakteristike veze; Izmjena liste ATM saobraćajnih parametara putem pregovora sa nosiocem veze
Važeći
bosanski,engleski
2007-12-10
24
70 KM 
Kupi
Lična zaštitna sredstva za oči - Filteri za zavarivanje i srodne tehnike - Zahtijevi za propustljivost i preporuke za upotrebu
Važeći
engleski
2017-01-01
54
92 KM 
Kupi
Telekomunikaciona mrežna oprema; Zahtjevi za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC); Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz Direktive 2014/30/EU


Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Zupčanici kao jedan od osnovnih konstruktivnih elemenata skoro svake mašine imaju standardiziran oblik, veličinu i materijal od kojeg su proizvedeni, što omogućava nji...
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Standard BAS ISO 39001 specificira zahtjeve za upravljanje sigurnošću cestovnog saobraćaja, sa ciljem smanjenje broja poginulih i povrijeđenih lica učesnika u saobraćaju.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Korištenjem ovog standarda možemo identifikovati i procijeniti opasne situacije koje mogu dovesti do eksplozije.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Ergonomija stolova i stolica za odgojno-obrazovne ustanove je veoma važna za pravilan razvoj djece školskog uzrasta.