Najčešće pretrage standarda

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2008-10-28
13
46 KM 
Kupi
Zaštita od požara - Automatski sprinkler sistem - Dio 6: Zahtjevi i test metode za sigurnosne ventile.
Važeći
engleski
2010-12-19
58
92 KM 
Kupi
Otvorena podatkovna komunikacija u automatici izgradnje, kontrolama i menadžmentu izgradnje – Uputstva za implementaciju - Upravljački mrežni protokol – Dio 5: Implementacija
Važeći
engleski
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Automatske električne kontrole za kućnu i sličnu upotrebu - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za termičke zaštite motora - Amandman 11
Važeći
engleski
2018-01-01
11
38 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 1-5: Uređaji za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Mjesta za kalibraciju antena i referentna ispitna mjesta za opseg od 5 MHz do 18 GHz
Važeći
engleski
2010-12-13
4
23 KM 
Kupi
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije tople i hladne vode – Upleteni polietilen (PE-X) – Dio 1: Uopšteno – Dopuna 1
Važeći
engleski
2007-11-07
18
53 KM 
Kupi
Sir - Određivanje reoloških svojstava putem jednoosne kompresije pri konstantnoj brzini istiskivanja.
Važeći
engleski
2012-07-04
11
38 KM 
Kupi
Staklo u građevinarstvu - Određivanje vrijednosti energetske ravnoteže - Metoda proračuna
Važeći
engleski
2015-01-01
53
92 KM 
Kupi
Industrijski sistemi automatizacije i integracija - Jezik specifikacije procesa - Dio 43: Definicijsko proširenje: Uređivanje aktivnosti i produženja trajanja


Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Ergonomija stolova i stolica za odgojno-obrazovne ustanove je veoma važna za pravilan razvoj djece školskog uzrasta.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Korištenjem ovog standarda možemo identifikovati i procijeniti opasne situacije koje mogu dovesti do eksplozije.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Zupčanici kao jedan od osnovnih konstruktivnih elemenata skoro svake mašine imaju standardiziran oblik, veličinu i materijal od kojeg su proizvedeni, što omogućava nji...
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Standard BAS ISO 39001 specificira zahtjeve za upravljanje sigurnošću cestovnog saobraćaja, sa ciljem smanjenje broja poginulih i povrijeđenih lica učesnika u saobraćaju.