Najčešće pretrage standarda

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2015-01-01
12
38 KM 
Kupi
Filamentna prediva od para-aramidnih vlakana — Dio 2: Metode ispitivanja i opće specifikacije
Važeći
engleski
2009-05-05
6
30 KM 
Kupi
Visokootporna tehnička keramika – Keramički vezivni materijali – Metode ispitivanja ojačanja vlakana – Dio 2: Određivanje linearne gustine
Važeći
engleski
2016-01-01
18
53 KM 
Kupi
Prenosna oprema za izbacivanje sredstava za gašenje požara koja se dovode pomoću vatrogasnih pumpi – Prenosna oprema za pjenu – Dio 3: Ručne mlaznice PN 16 za pjenu niske i srednje ekspanzije
Važeći
engleski
2016-01-01
32
68 KM 
Kupi
Rad pod naponom - Zaštitna odjeća protiv toplotnog djelovanja električnog luka – Dio 1 – 2: Ispitne metode - Metoda 2: Određivanje klase zaštite od električnog luka materijala i odjeće korištenjem ograničenog i usmjerenog luka (Ispitivanje kutijom)
Važeći
engleski
2010-07-12
11
38 KM 
Kupi
Ispitivanje očvrslog betona – Dio 6: Čvrstoća na cjepanje uzoraka za ispitivanje
Važeći
engleski
2018-01-01
23
61 KM 
Kupi
Ambalaža za finalnu sterilizaciju medicinskih sredstava - Dio 2: Sterilizacioni omot-Zahtjevi i ispitne metode
Važeći
engleski,francuski
2018-06-04
59
92 KM 
Kupi
Električne instalacije niskog napona – Dio 5-56: Izbor i montaža elektro opreme - Sigurnosni sistemi
Važeći
engleski
2010-12-19
79
105 KM 
Kupi
Gasni generator toplog zraka bez izmjenjivača toplote s prinudnom konvekcijom za grijanje prostora izvan domaćinstva nazivnog toplotnog opterećenja manjim od 300 kW


Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Korištenjem ovog standarda možemo identifikovati i procijeniti opasne situacije koje mogu dovesti do eksplozije.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Ergonomija stolova i stolica za odgojno-obrazovne ustanove je veoma važna za pravilan razvoj djece školskog uzrasta.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Standard BAS ISO 39001 specificira zahtjeve za upravljanje sigurnošću cestovnog saobraćaja, sa ciljem smanjenje broja poginulih i povrijeđenih lica učesnika u saobraćaju.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Zupčanici kao jedan od osnovnih konstruktivnih elemenata skoro svake mašine imaju standardiziran oblik, veličinu i materijal od kojeg su proizvedeni, što omogućava nji...