Najčešće pretrage standarda

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2010-12-10
1
23 KM 
Kupi
Teretni kontejneri serije 1 - Specifikacija i ispitivanje - Dio 4: Kontejneri neopterećeni na pritisak za suhe rasute čvrste materijale - Tehnička korekcija
Važeći
engleski
2012-06-20
124
128 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja – Kontrolori upravljanja stacionarnih vatrogasnih pumpi
Važeći
engleski
2018-01-01
21
61 KM 
Kupi
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Određivanje nonilfenola (NP) i nonilfenol-mono-etoksilata i nonilfenol-dietoksilata pomoću gasne hromatografije s masenom spektrometrijom (GC-MS)
Važeći
engleski
2009-07-31
10
38 KM 
Kupi
Geotehničko istraživanje i ispitivanje - Terensko ispitivanje – Dio 11: Ispitivanje pomoću ravnog dilatometra
Važeći
engleski
2014-06-30
25
61 KM 
Kupi
Električna sigurnost u distributivnim sistemima niskog napona do 1 kV naizmjenično (a.c.) i 1,5 kV istosmjerno (d.c.) - Oprema za ispitivanje, mjerenje ili nadzor zaštitnih mjera - Dio 10: Kombinovana mjerna oprema za ispitivanje, mjerenje ili nadzor zaštitnih mjera
Važeći
engleski
2012-12-14
12
38 KM 
Kupi
Aviotehnika – Boje i lakovi - Dvokomponentna osnovna prevlaka bez hromata otporna na koroziju koja očvršćava na niskim temperaturama - Dio 004: Visoka otpornost na koroziju i otpornost na fluidie, sa tolerancijom u odnosu na pripremu površine
Važeći
engleski
2013-07-01
30
68 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija – Sigurnosne tehnike – Upravljanje ključevima – Dio 5: Upravljanje ključevima grupe
Važeći
engleski
2017-01-01
16
46 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi optičkih konektora - Dio 1: uopšteno i uputstvo


Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Zupčanici kao jedan od osnovnih konstruktivnih elemenata skoro svake mašine imaju standardiziran oblik, veličinu i materijal od kojeg su proizvedeni, što omogućava nji...
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Korištenjem ovog standarda možemo identifikovati i procijeniti opasne situacije koje mogu dovesti do eksplozije.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Ergonomija stolova i stolica za odgojno-obrazovne ustanove je veoma važna za pravilan razvoj djece školskog uzrasta.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Standard BAS ISO 39001 specificira zahtjeve za upravljanje sigurnošću cestovnog saobraćaja, sa ciljem smanjenje broja poginulih i povrijeđenih lica učesnika u saobraćaju.