Najčešće pretrage standarda

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2002-10-07
16
46 KM 
Kupi
Opći zahtjevi za betonske cijevi pod pritiskom uključujući priključke i fitinge
Važeći
engleski
2016-01-01
56
92 KM 
Kupi
Elektroakustika - Slušna pomagala - Dio 4: Sistemi sa indukcionom petljom za pomagala za poboljšanje slušanja- Jačina magnetnog polja
Važeći
engleski
2012-05-28
53
92 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Osovinski sklopovi i obrtna postolja - Metod definisanja konstruktivnih zahtjeva za obrtna postolja
Važeći
engleski
2016-01-01
9
38 KM 
Kupi
Plastični cijevni sistemi– Zglobni tip elastomernog prstena za plastične cijevi pod pritiskom – Metoda testiranja na nepropusnost pri negativnom pritisku, ugaonim savijanjem i deformacijom
Važeći
engleski
2010-12-30
51
92 KM 
Kupi
Pokretne mašine za izgradnju puteva – Sigurnost – Dio 1: Zajednički zahtjevi
Važeći
engleski
2010-06-24
5
30 KM 
Kupi
Privatna mreža integriranih usluga (PISN); Specifikacije usluga, funkcionalne mogućnosti i informacioni tokovi; Noseća usluga kanalne komutacije 64 kbit/s
Važeći
engleski
2002-09-27
10
38 KM 
Kupi
Digitalna mreža integrisanih usluga (ISDN) Audiovizuelne usluge - Signalizacione procedure unutar opsega za audiovizuelne terminale korištenjem digitalnih kanala do 2048 kbit/s -Amandman 1 za Izdanje 1
Važeći
engleski
2018-01-01
59
92 KM 
Kupi
Ispitivanje opasnosti od požara – Dio 8-2: Oslobađanje toplote – Pregled i značaj metoda ispitivanja


Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Zupčanici kao jedan od osnovnih konstruktivnih elemenata skoro svake mašine imaju standardiziran oblik, veličinu i materijal od kojeg su proizvedeni, što omogućava nji...
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Ergonomija stolova i stolica za odgojno-obrazovne ustanove je veoma važna za pravilan razvoj djece školskog uzrasta.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Korištenjem ovog standarda možemo identifikovati i procijeniti opasne situacije koje mogu dovesti do eksplozije.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Standard BAS ISO 39001 specificira zahtjeve za upravljanje sigurnošću cestovnog saobraćaja, sa ciljem smanjenje broja poginulih i povrijeđenih lica učesnika u saobraćaju.