Standardizacija

O standardizaciji

Standardizacija je djelatnost uspostavljanja odredaba (pravila) za opću i višekratnu upotrebu, koje se odnose na postojeće ili moguće probleme, radi postizanja optimalnog stepena uređenosti u određenoj oblasti.


Faze izrade BAS standarda


Interna pravila za standardizaciju


Tehnički komiteti

Stručna tijela Instituta koja obavljaju poslove bosanskohercegovačke standardizacije i koja prate rad jednog ili više odgovarajućih međunarodnih i/ili evropskih tehničkih komiteta.


Poslovni planovi tehničkih komiteta


Nacrti BAS standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.


Obrazac za komentare na nacrt BAS standarda


Direktive/Uredbe

Zakonodavni akti Evropske unije upućeni jednoj ili više država članica koji obavezuju države članice u pogledu rezultata koji se direktivama žele postići.

 

Direktive uvijek zahtijevaju provedbeni akt države članice i taj akt mora biti pravno obavezujući, a izbor načina i metoda kojima će prenijeti djelovanje direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo prepušta se državama članicama.

 

Zakonodavno usklađivanje ograničeno je na usvajanje osnovnih zahtjeva sigurnosti (ili drugih zahtjeva od općeg interesa) s kojima proizvodi moraju biti usklađeni.

 

Izrada tehničkih specifikacija potrebnih za proizvodnju i za stavljanje na tržište proizvoda koji su usklađeni s osnovnim zahtjevima, uzimajući u obzir trenutno stanje tehnologije, povjerena je organizacijama nadležnim u području standardizacije (CEN, CENELEC i ETSI).

 

Tehničke specifikacije nisu obavezne i imaju status dobrovoljnih standarda.


Službeno obavještavanje - notifikacija

Institut za standardizaciju BiH obavještava bosanskohercegovačku javnost o novim nacionalnim standardizaciskim projektima svih članova i pridruženih članova CEN-a i CENELEC-a, objavljivanjem mjesečnih izvještaja.


eJUS


EUROKODOVI


Sistemi upravljanja


Šta je standard?


Program rada Instituta na usvajanju standarda


Terminološki rječnik standardizacije

Usklađeni termini

Termini u procesu usklađivanja


ICS Međunarodna klasifikacija standarda