Direktor

Ime i prezime: Aleksandar Cincar
Telefon: 057/310-560
E-mail: aleksandar.cincar@bas.gov.ba
Nacionalnost: Srbin
Datum i mjesto rođenja: 16. septembar 1976. godine, Sarajevo

 

Obrazovanje:

 • Fakultet: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo (od 1999 - 2004)
 • Srednja škola: Srednja vojna škola RV i PVO, smjer elektrooprema i instrumenti, Rajlovac-Sombor (od 1991-1995)
 • Osnovna škola: „Petar Kočić“, Sarajevo (od 1983 - 1991)

Poznavanje stranih jezika:

 • Engleski jezik: Odlično znanje - pisanje, čitanje engleskog jezika i sposobnost za uspješnu komunikaciju na engleskom jeziku.
 • Ruski jezik: Vrlo dobro znanje - pisanje, čitanje ruskog jezika i sposobnost za osnovnu komunikaciju na ruskom jeziku
 • Njemački jezik: Pasivno znanje - osnove čitanja, pisanja i usmene komunikacije na njemačkom jeziku.

 

Radno iskustvo:

 • Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine: (2011-    )

Od oktobra 2011. godine radi na poziciji direktora Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine. Predstavlja i zastupa Institut, organizuje i osigurava zakonito i efikasno obavljanje poslova, odgovoran je za obavljanje posebnih zadataka utvrđenih odlukama Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, donosi propise kada je za to zakonom Bosne i Hercegovine ovlašćen, organizuje odgovarajući oblik saradnje sa drugim srodnim institucijama i međunarodnim organizacijama, odlučivanje u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i zaposlenika u vršenju službe, odgovara za sveukupno rukovođenje radom Instituta, razvoj i provođenje politike Instituta te nadzor, djelovanje i rukovođenje svakodnevnim poslovima Instituta, podnosi godišnji izvještaj o radu Instituta Savjetu ministara BiH, donosi godišnji program rada Instituta, priprema predračun budžetskih sredstava i izvršenje finansijskog plana Instituta, informisanje nadležnih organa o stanju i problemima u određenoj oblasti i predlaže mjere za uređivanje određenih pitanja kojima se obezbjeđuje potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i akata.

 • IBEKO Power AB, Sweden: (2005 - 2011)

Radio u sektoru za tehničku podršku i prodaju. Od 2007. do 2011. bio rukovodilac sektora. Učestvovao u projektima razvoja instrumenata odnosno dijagnostičke opreme namjenjenih za ispitivanja u elektroenergetskim postrojenjima. Bavio se razvojem interfejsa za komunikaciju između čovjeka i uređaja. Vršio korespondenciju sa distributerskim kompanijama širom svijeta i direktno zadužen za korespondenciju sa distributerima iz većeg broja zemalja. Učestvovao na međunarodnim seminarima i sajmovima i na nekim od njih prezentovao istraživačke radove. Vršio prezentaciju i demonstraciju mjernih instrumenata kod važnijih kupaca u većem broju država u svijetu.

 • Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. Lukavica: (2003 - 2005)

Radio kao inženjer ispitivač u niskonaponskoj laboratoriji. Vršio ispitivanje i atestiranje elektroenergetske opreme (ispitivanje porasta temperature, ispitivanje podnosivosti na struju kratkog spoja, snimanje vremena reagovanja i hodograma rasklopnih aparata), a sve prema BAS/IEC standardima. Vršio ispitivanje niskonaposkih električnih instalacija, ispitivanje radnih i zaštitnih uzemljenja, dijagnostika energetskih transformatora i opreme na terenu.

 • Energomontaža d.o.o. Istočno Sarajevo: (2001 - 2003)

Vršio ispitivanje elektroenergetske opreme neposredno prije puštanja u pogon, ispitivanje niskonaponskih električnih instalacija, ispitivanje i podešavanje relejnih zaštita. Radio na sličnim poslovima i u toku remonta termoelektrane Ugljevik.

Dodatno radno iskustvo:

 • Instaliranje i održavanje operativnih sistema formiranje i održavanje LAN mreže, održavanje hardware-a
 • Korišćenje Microsoft office-a, Corel-a, Photoshop-a, AutoCAD-a
 • Projektovanje niskonaponskih električnih instalacija
 • Izrada i održavanje web stranica
 • Konsultantske usluge na implementaciji ISO 9001
 • Marketing na društvenim mrežama

 

Članstvo u stručnim tijelima:

 • Član delegacije Bosne i Hercegovine pri Odboru za stabilizaciju i pridruživanje BiH - EU, poglavlje „Slobodno kretanje roba“
 • Predsjednik Skupštine Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ
 • Član Upravnog odbora Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ
 • Član Upravnog odbora Bosanskohercegovačke komisije za elektrotehniku (BAKE)
 • Član Savjeta za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine
 • Član Savjeta za standardizaciju Bosne i Hercegovine
 • Član Savjeta za metrologiju Bosne i Hercegovine
 • Član Savjeta za akreditovanje Bosne i Hercegovine

 

Projekti:

 • Od 2011. do 2013. godine EU IPA I Projekat „Podrška Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine“ (projekat realizovao konzorcijum koji su činili predstavnici državnih tijela za standardizaciju Bugarske, Španije i Njemačke)
 • Od 2015. do 2017. godine bilateralni projekat koji je finansirala Češka razvoja agencija „Podrška Bosni i Hercegovini u implementaciji evrokodova“ (vođa projekta na strani BiH)

 

 

 

 

 

07 Nov 2019