Poslovni planovi tehničkih komiteta

 

BAS/TC 1 

Informaciona tehnologija

Poslovni plan

BAS/TC 2 

Zavarivanje i srodni postupci

Poslovni plan

BAS/TC 3 

Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta

Poslovni plan

BAS/TC 4 

Čelik, čelični proizvodi, obojeni metali i legure

Poslovni plan

BAS/TC 5 

Telekomunikacije

Poslovni plan

BAS/TC 6 

Oprema za eksplozivne atmosfere

Poslovni plan

BAS/TC 7 

Okolina

Poslovni plan

BAS/TC 8 

Koordinacija izolacije, visokonaponska ispitivanja i mjerni transformatori

Poslovni plan

BAS/TC 9 

Cement, gips, kreč i drugi anorganski vezivni materijali

Poslovni plan

BAS/TC 10

Oprema za mjerenje električne energije i upravljanje opterećenjem

Poslovni plan

BAS/TC 11

Nafta i naftni derivati

Poslovni plan

BAS/TC 13

Zaštita od požara

Poslovni plan

BAS/TC 14

Lična zaštitna oprema

Poslovni plan

BAS/TC 15

Elektromagnetna kompatibilnost

Poslovni plan

BAS/TC 16

Mašinski elementi

Poslovni plan

BAS/TC 17

Tehničko crtanje, simboli i jedinice

Poslovni plan

BAS/TC 18

Energetski transformatori, mjerni releji i zaštitna oprema

Poslovni plan

BAS/TC 19

Električne instalacije u zgradama

Poslovni plan

BAS/TC 21

Beton i proizvodi od betona

Poslovni plan

BAS/TC 22

Cestogradnja

Poslovni plan

BAS/TC 23

Ljekovito i aromatično bilje

Poslovni plan

BAS/TC 24

Ispitivanja bez razaranja (IBR)

Poslovni plan

BAS/TC 25

Tehnologija zaštite zdravlja

Poslovni plan

BAS/TC 27

Rudarstvo

Poslovni plan

BAS/TC 28

Eksplozivi za civilne namjeneU mirovanju

Poslovni plan

BAS/TC 29

Sredstva i uređaji za dizanje i prenošenje tereta

Poslovni plan

BAS/TC 30

Električni kablovi

Poslovni plan

BAS/TC 31

Gas i gasna tehnika

Poslovni plan

BAS/TC 35

Cestovna vozila

Poslovni plan

BAS/TC 36

Arhitektonske konstrukcije, tehnologija i organizacija građenja i fizika zgrade

Poslovni plan

BAS/TC 37

Sigurnost građevina od požara

Poslovni plan

BAS/TC 38

Mjeriteljstvo i mjerenja

Poslovni plan

BAS/TC 39

Zaštita materijala od korozije

Poslovni plan

BAS/TC 40

Mašine i alati

Poslovni plan

BAS/TC 41

Oprema pod pritiskom i kontejneri

Poslovni plan

BAS/TC 42

Drvo i proizvodi od drveta

Poslovni plan

BAS/TC 43

Hrana

Poslovni plan

BAS/TC 44

Bibliotečko–informacijske nauke

Poslovni plan

BAS/TC 45

Poljoprivreda

Poslovni plan

BAS/TC 46

Željeznice

Poslovni plan

BAS/TC 47

Uređaji i sistemi za grijanje i hlađenje

Poslovni plan

BAS/TC 48

Tekstil, koža, odjeća i obuća

Poslovni plan

BAS/TC 49

Hemijski inžinjering, laboratorije i kozmetika

Poslovni plan

BAS/TC 50

Ambalaža, plastika i guma

Poslovni plan

BAS/TC 51

Automatika

Poslovni plan

BAS/TC 52

Upravljačka i sklopna postrojenja

Poslovni plan

BAS/TC 53

Fluidi i sistemi fluida

Poslovni plan

BAS/TC 54

Sigurnost igračaka i proizvoda za djecu

Poslovni plan

BAS/TC 55

Društvena odgovornost

Poslovni plan

BAS/TC 56

Konvencionalni i alternativni izvori električne energije

Poslovni plan

BAS/TC 57

Kućanski i slični električni aparati

Poslovni plan

BAS/TC 58

Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9

Poslovni plan

BAS/TC 59

Društvena sigurnost i zaštita

Poslovni plan

BAS/TC 60

Vrata i prozori

Poslovni plan

BAS/TC 61

Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6

Poslovni plan

BAS/TC 62

Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5

Poslovni plan

     

 

 

 

 

 

22 Jan 2020