Ocjenjivanje usklađenosti proizvoda

Djelatnost Instituta za standardizciju BiH u domenu ocjenjivanja usklađenosti određena je Zakonom o osnivanju Instituta za standardizaciju BiH :
"Učestvuje u uspostavi i održavanju sistema certificiranja i homologacije u skladu sa evropskim modelom. Zastupa Bosnu i Hercegovinu u evropskim i međunarodnim organizacijama za ocjenjivanje usklađenosti (EOTC i EUROLAB, itd.) do formiranja asocijacije ispitnih laboratorija i asocijacije kalibracionih laboratorija i organizira obrazovanje iz područja ocjenjivanja usklađenosti"
Po starom Zakonu o standardizaciji BiH (1993) Zavod ( kasnije Institut) za standardizaciju mjeriteljstvo i patente(kasnije intelektualno vlasništvo) BiH bio je nadležan za donošenje propisa o kvalitetu i normativima proizvoda, atestiranje proizvoda i ovlašćivanje organizacija za atestiranje proizvoda.
S novim Zakonom o standardizaciji ( 2001), a nakon toga i sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti proizvoda BiH (2004), nadležnost za tehničke propise i ovlašćivanja tijela za ocjenjivanje usklađenosti prelazi na Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Zbog toga je Institut za standardizaciju mjeriteljstvo i patente BiH polovinom 2006. prestao da prima zahtjeve za certificiranje proizvoda koje je do tada vršio u skladu s ovlašćenjima iz starog Zakona o standardizaciji.

23 Nov 2012