O Institutu

O Institutu

Zakonska osnova

Zakon o standardizacji Bosne i Hercegovine, ("Službeni glasnik BiH" br. 19/01.)

Zakon o osnivanju Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, ("Službeni glasnik BiH" br.44/04).

Pravilnik o proceduri pripremanja, donošenja i objavljivanja bosanskohercegovačkih standarda , ("Službeni glasnik BiH" br. 51/18).

 

 

Prema Zakonu o osnivanju, Institut je samostalna državna upravna organizacija za poslove u području standardizacije.
Ovim Zakonom Institut za standardizaciju BiH je preuzeo poslove u području standardizacije koji su ranije utvrđeni u Zakonu o osnivanju Instituta za standardizaciju, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH, ("Službeni glasnik BiH, br.29/00 i 19/01").

 

Osnovne aktivnosti

Institut predlaže strategiju standardizacije u BiH, priprema i publikuje bosanskohercegovačke standarde, zastupa i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim, evropskim i drugim organizacijama za standardizaciju, te obavlja poslove koji proizilaze iz međunarodnih sporazuma i članstva u tim oranizacijama. Sudjeluje u pripremanju tehničkih propisa, razvija i uspostavlja informacijski sistem o standardima BiH, organizira i provodi specijalističko obrazovanje kadrova u području standardizacije. Bavi se i izdavačko - publicističkom djelatnošću iz područja standardizacije.

U oblasti ocjenjivanja usklađenosti učestvuje u uspostavi i održavanju sistema certificiranja i homologacije u skladu sa evropskim modelom. Zastupa Bosnu i Hercegovinu u evropskim i međunarodnim organizacijama za ocjenjivanje usklađenosti (EOTC i EUROLAB, itd.) do formiranja asocijacije ispitnih laboratorija i asocijacije kalibracionih laboratorija i organizira obrazovanje iz područja ocjenjivanja usklađenosti.

 

Strateški ciljevi

  • Podizanje ugleda bosanskohercegovačke standardizacije.
  • Podizanje nivoa svijesti bosanskohercegovačke javnosti o važnosti i ulozi standardizacije putem seminara, medija i drugih vrsta kontakata.
  • Unapređenje i razvoj bosanskohercegovačke standardizacije u cilju ispunjenja uslova za status punopravnog članstva u evropskim organizacijama za standardizaciju CEN i CENELEC.
  • Uključenje bosanskohercegovačkih eksperata u aktivan rad međunarodnih i evropskih radnih tijela za standardizaciju za djelatnosti koje su od značaja za Bosnu i Hercegovinu.
  • Unapređenje informacione djelatnosti o standardima i tehničkoj regulativi u cilju bolje informisanosti svih zainteresiranih strana kako u BiH, tako i izvan nje.

 

Članstvo

Institut je:
Punopravni član: Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO od 1997. god. i Evropskog instituta za standardizaciju u oblasti telekomunikacija ETSI od 1997. god.
Pridruženi član: Međunarodne komisije za elektrotehniku IEC od 1997. god., Evropskog komiteta za standardizaciju u oblasti elektrotehnike CENELEC od 1999. god. i Evropskog komiteta za standardizaciju CEN od 2008. god.

21 Nov 2012