Certificiranјe

Ocjenjivanje usklađenosti proizvoda

Djelatnost Instituta za standardizciju BiH u domenu ocjenjivanja usklađenosti određena je Zakonom o osnivanju Instituta za standardizaciju BiH

Ex-komisija

U sklopu djelatnosti vezanih za problematiku ocjene usklađenosti egzistira Ex-Komisija kao stalno stručno tijelo Instituta za standardizaciju.