Šta je standard?

Standard je dokument za opću i višekratnu upotrebu, donesen konsenzusom i odobren od priznatog tijela, koji sadrži pravila, smjernice ili karakteristike aktivnosti ili njihove rezultate i koji ima za cilj postizanje optimalnog stepena uređenosti u datom kontekstu.
NAPOMENA: Standardi se moraju temeljiti na provjerenim naučnim, tehnološkim i iskustvenim rezultatima, a cilj im je dostizanje optimalnog napretka zajednice (BAS EN 45020:2009, definicija 3.2).

Iz Uredbe (EU) br. 1025/2012 Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije:
„Standardi su važni alati za konkurentnost kompanija, posebno malih i srednjih preduzeća, čije je učešće u procesu standardizacije bitno radi tehnološkog napretka Unije. Stoga je neophodno da  standardizacijski okvir ohrabri mala i srednja preduzeća da aktivno učestvuju u standardizacijskim aktivnostima i u njih unose svoja inovativna tehnološka rješenja. To uključuje poboljšanje njihovog učešća na nacionalnom nivou gdje ona mogu biti efikasnija zbog nižih troškova i nepostojanja jezičkih prepreka. Prema tome, ova uredba treba poboljšati zastupljenost i učešće malih i srednjih preduzeća u nacionalnim i evropskim tehničkim komitetima i treba im omogućiti efikasan pristup standardima i razviti svijest o važnosti standarda.”

20 Feb 2012