Najčešća pitanja i odgovori

1. Ko donosi standarde u Bosni i Hercegovini?
U Bosni i Hercegovini bosanskohercegovačke standarde (BAS) donosi Institut za standardizaciju BiH. Putem stručnih tijela, Institut donosi izvorne bosanskohercegovačke standarde te preuzima međunarodne i evropske standarde.

2. Potrebni su mi nazivi standarda iz određene oblasti.Ako možete, molim vas da uz njih priložite i njihove pojedinačne cijene.
Pružanje informacija, koje zahtijevaju tematsko pretraživanje baza podataka i drugih izvora iz oblasti standardizacije, radi se prema rješenju koje je donio direktor Instituta za standardizaciju BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 81/08). U skladu s navedenim potrebno je da posjetite našu web-stranicu gdje ćete naći upute o načinu davanja usluga i cjenovnik usluga koje vas interesuju.

3. Dоnosi li vaša institucija tehničke propise?
U skladu sa Zakonom o standardizaciji BiH i Zakonom o osnivanju Instituta za standardizaciju BiH, Institut nije ovlašten da izrađuje i donosi tehničke propise. Za izradu i donošenje tehničkih propisa nadležna su ministarstva te vas upućujemo da se obratite Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

4. Vrši li akreditiranje vaša institucija?
Naša ustanova ne vrši akreditiranje. Mi se bavimo donošenjem bosanskohercegovačkih standarda. A vi se možete obratiti Institutu za akreditiranje BiH.

5. Postoji li na nivou BiH i entiteta javna institucija koja vrši certificiranje po BAS standardima? (Tj. da li postoji danas neki BAS certifikat (kao nekad JUS) koji predstavlja garant kvaliteta naše robe na domaćem i stranom tržištu?)
Na nivou BiH nema državnih institucija za certificiranje proizvoda. Njih treba imenovati Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti („Službeni glasnik BiH”, br. 45/2004).

6. Mora li firma biti registrovana za projektovanje i izvođenje elektroradova u EX-zonama ili je dovoljno imati certificirane projektante i električare za EX-zonu?
Projektovanje električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnim smjesama mogu vršiti ustanove registrovane za tu djelatnost bez obzira da li se radi o ugroženim ili neugroženim prostorima s tim da odgovorni projektant mora imati uvjerenje kao dokaz da date poslove može obavljati (Uvjerenje o položenom Ex-ispitu). Pregled, izvođenje, remont i opravku Ex-uređaja mogu obavljati organizacije koje su verifikovane za tu djelatnost, a na bazi stručnog mišljenja koje je izdala Ex-komisija.

7. Šta znači „ocjenjivanje usklađenosti”?
Najjednostavnije rečeno, „ocjenjivanje usklađenosti” podrazumijeva provjeru da li su proizvodi, materijali, usluge, sistemi ili ljudi u skladu sa zahtjevima odgovarajućeg standarda. Na primjer, kupac će htjeti provjeriti da li proizvod koji je naručio od dobavljača odgovara svrsi za koju je tražen. Jedan od najefikasnijih načina da to učini je kada su specifikacije proizvoda definisane u međunarodnom standardu. Na taj način, i dobavljač i kupac su na „istim talasnim dužinama”, čak i ako su locirani u različitim zemljama, jer i jedan i drugi koriste iste reference.

8. Šta znači CE znak?
CE znak je skraćenica od „Conformite europeenne” (eng. European Conformity) i predstavlja oznaku proizvođača da je proizvod u skladu sa smjernicama EU i odgovarajućim evropskim normama na koje se pozivaju smjernice. Na putu za evropsko tržište važan i obavezan dio vašeg proizvoda je i CE znak. Slobodan protok roba je temelj unutrašnjeg tržišta Evropske unije. Cilj slobodnog protoka roba je spriječiti nova ograničenja za trgovanje, međusobno priznavanje i tehnička harmonizacija. Upravo CE znak omogućava slobodan protok robe na tržištu EU i iz tog razloga CE znak zovu i „pasošem, kartom za evropsko tržište”.

9. Koji subjekt u BiH izdaje certifikat za CE znak za izvoz robe u EU?
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je po Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti (2004) nadležno za imenovanje certifikacionih tijela kojima pripada rješavanje pitanja korištenje znaka usklađenosti u skladu s odgovarajućim tehničkim propisima za proizvode. Do sada, nažalost, ovo Ministarstvo nije imenovalo ni jedno certifikaciono tijelo u BiH, čak ni za naše domaće potrebe. BiH nije preuzela još nijednu direktivu koja reguliše upotrebu CE znaka. Pravo upotrebe CE znaka može dobiti samo proizvođač koji je svoj proizvod certificirao kod međunarodno priznate certifikacione kuće (kao TÜV – Njemačka, npr.) i iza tog proizvođača stoji ta certifikaciona kuća. Primjer su firma Grizelj – Sarajevo i Saniteks – Velika Kladuša. Od njih možete dobiti informaciju kako su stekle pravo na upotrebu CE znaka.
Za više informacija kontaktirati Grizelj D.D na + 387 33 453321 i Saniteks na www.saniteks.com.ba

10. Je li upotreba BAS standarda obavezna?
Primjena BAS standarda je dobrovoljna, izuzev ako je njegova primjena obuhvaćena nekim tehničkim propisom.

11. Kako doći do halal certifikata?
U Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine možete nabaviti Halal standard BAS 1049:2010 (Uputstvo za narudžbu) čime ćete napraviti prvi korak ka dobijanju halal certifikata. Za više informacija o samom postupku certifikacije u skladu sa zahtjevima Halal standarda i samom dobijanju certifikata obratite se Agenciji za certificiranje halal kvalitete u BiH, Turalibegova 39, 75000 Tuzla, Tel: 035/258-427.

23 Nov 2012