Upitnik o zadovoljstvu korisnika usluga Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine

Ovim upitnikom želimo da dođemo do Vaše iskrene ocjene o kvalitetu naših usluga te o Vašim sadašnjim i budućim potrebama s ciljem da se omogući bolja obostrana informisanost i saradnja i djelotvorniji rezultati rada.

 

 Upitnik o zadovoljstvu korisnika usluga Instituta za standardizaciju BiH 

 

 

Zahvaljujemo se na saradnji!

21 Mar 2012