Anketa o zadovoljstvu korisnika web stranicom Instituta za standardizaciju BiH

Ovim upitnikom želimo da dođemo do Vaše iskrene ocjene o kvalitetu naše  web stranice te o Vašim sadašnjim i budućim potrebama s ciljem da se omogući bolja informisanost posjetilaca.

 

 Anketa o zadovoljstvu korisnika web stranicom Instituta za standardizaciju BiH 

 

 

Zahvaljujemo se na saradnji!

08 Oct 2013