O nama

O Institutu

Institut predlaže strategiju standardizacije u BiH, priprema i publikuje bosanskohercegovačke standarde, zastupa i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim, evropskim i drugim organizacijama za standardizaciju, te obavlja poslove koji proizilaze iz međunarodnih sporazuma i članstva u tim oranizacijama. Sudjeluje u pripremanju tehničkih propisa, razvija i uspostavlja informacijski sistem o standardima BiH, organizira i provodi specijalističko obrazovanje kadrova u području standardizacije. Bavi se i izdavačko - publicističkom djelatnošću iz područja standardizacije.

Direktor


Zamjenik direktora


Programi, planovi rada i izvještaji o radu


Organizacijska šema


Sporazumi o saradnji


Revizorski izvještaji


Budžet


Izvještaji


Javne nabavke


Tenderi


Javne konsultacije


Javni poziv


Kako postati član?


Kontakt