Privredne komore

Linkovi:

 

Spoljnotrgovinska komora BiH
http://komorabih.ba/


Privredna/Gospodarska komora FBiH
http://www.kfbih.com/loc/


Privredna komora Republike Srpske
http://www.komorars.ba/pkrs/


Privredna komora Brčko distrikta
http://www.brcko-pkomora.com/


Baza kontakata privrednih komora BiH
http://bl.komorars.ba/net/inicijative/Baza%20kontakata%20privrednih%20komora%20BiH.pdf

 

Tražite poslovnog partnera u BiH?
http://www.mvp.gov.ba/ekonomska_oblast/?id=5475

20 May 2014