Program rada BAS-a na usvajanju standarda

U skladu sa zahtjevima EU Uredbe br. 1025/2012 kojom se uređuje evropski standardizacijski sistem, svako evropsko i nacionalno standardizacijsko tijelo mora, barem jednom godišnje izraditi svoj program rada. Program rada mora sadržavati podatke o standardima i drugim standardizacijskim dokumentima koje evropsko i nacionalno standardizacijsko tijelo namjerava pripremiti ili mijenjati i dopunjavati, koje ono priprema ili mijenja i dopunjuje i koje je objavilo u prethodnom razdoblju.

 

 

 

Program rada BAS-a na usvajanju standarda za 2017.

Program rada BAS-a na usvajanju standarda za 2016.

Program rada BAS-a na usvajanju standarda za 2015.

23 Jan 2015