Vijesti

Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove
07 Feb 2020
Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5, pripremio i objavio sljedeće izvorne standardizacijske dokumente: BAS EN 1993-1-10:2018, BAS EN 1993-1-11:2018 i BAS EN 1993-1-12:2018.
Poziv za učešće u javnim konsultacijama
05 Feb 2020
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine u postupku izrade Izvještaja o provođenju Srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2018-2019. godina (na osnovu usvojenog Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH za period 2018-2020. godina), provodi proces javnih konsultacija.
Objavljena tri standarda metodom prijevoda
04 Feb 2020
Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 41, Oprema pod pritiskom i kontejneri, metodom prijevoda objavio tri standarda koji definišu terminologiju ventila.
Poziv za učešće u javnim konsultacijama
04 Feb 2020
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine u postupku izrade Izvještaja o radu Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, sprovodi proces javnih konsultacija.
Standard  BAS EN 1022:2020 usvojen metodom prijevoda
30 Jan 2020
Četvrto izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 1022:2020, Kućni namještaj - Sjedala - Određivanje stabilnosti, usvojeno je metodom prijevoda.
Standard  BAS EN 12210:2019 usvojen metodom prijevoda
27 Jan 2020
Putem Tehničkog komiteta BAS/TC 60, Vrata i prozori, Instituta za standardizaciju BiH metodom prijevoda usvojen je bosanskohercegovački standard BAS EN 12210:2019, Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom – Klasifikacija.
Standard BAS EN ISO/IEC 27001:2019 usvojen metodom prijevoda
24 Jan 2020
Bosanskohercegovački standard BAS EN ISO/IEC 27001:2019, Informaciona tehnologija − Sigurnosne tehnike
Standard  BAS EN 1728:2020 usvojen metodom prijevoda
23 Jan 2020
Bosanskohercegovački standard BAS EN 1728:2020, Namještaj - Namještaj za sjedenje – Metode ispitivanja za određivanje čvrstoće i trajnosti, četvrto izdanje, u sistem bosanskohercegovačke standardizacije usvojen je metodom prijevoda.
Standard BAS EN 61400-1:2019 objavljen metodom prijevoda
16 Jan 2020
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 56, Konvencionalni i alternativni izvori električne energije, metodom prijevoda usvojio je drugo izdanje standarda BAS EN 61400-1:2019, Vjetroagregati - Dio 1: Zahtjevi za projektovanje.
Standard BAS IEC 60826:2019 objavljen metodom prijevoda
15 Jan 2020
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 30, Električni kablovi, metodom prijevoda usvojio je drugo izdanje standarda BAS IEC 60826:2019, Kriteriji za projektovanje nadzemnih prijenosnih vodova.
Standard EN 50525-2-21:2019 objavljen metodom prijevoda
14 Jan 2020
nstitut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 30, Električni kablovi, metodom prijevoda usvojio drugo izdanje standarda BAS EN 50525-2-21:2019, Električni kabeli - Niskonaponski energetski kabeli nazivnih napona do i uključivo 450/750 V (Uo/U) — Dio 2-21: Kabeli za opću uporabu - Savitljivi kabeli sa izolacijom od umreženog elastomera.
Standard BAS EN 16942:2019 objavljen metodom prijevoda
31 Dec 2019
Drugo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 16942:2019, Goriva – Identifikacija kompatibilnosti vozila – Grafički prikaz informacija za potrošače, objavljeno je metodom prijevoda.
Najprodavaniji BAS standard u 2019. godini
27 Dec 2019
Najprodavaniji standard u Bosni i Hercegovini u 2019. godini je BAS EN ISO/IEC 17025:2018, Opšti zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija.
Program rada BAS-a na usvajanju standarda za 2020. godinu
25 Dec 2019
U skladu sa zahtjevima EU Uredbe br. 1025/2012 kojom se uređuje evropski standardizacijski sistem, svako evropsko i nacionalno standardizacijsko tijelo mora barem jednom godišnje izraditi svoj program rada.
Održana edukacija zaposlenih ISBIH-a na temu „Organizaciona kultura”.
24 Dec 2019
U ponedjeljak, 16. decembra 2019. godine, za zaposlene Instituta za standardizaciju BiH održana je edukacija na temu „Organizaciona kultura”.
Ukupno 478, strana 1 od 32