Vijesti

Novi bosanskohercegovački standard usvojen metodom prijevoda iz područja građevinarstva
17 Feb 2017
BAS EN 1993-1-1:2017, Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade (EN 1993-1-1:2005, IDT; EN 1993-1-1:2005+AC:2009, IDT; EN 1993-1:2005+A1:2014, IDT).
Novi standardi usvojeni metodom prijevoda
10 Feb 2017
Bosanskohercegovački standardi BAS EN 12520:2017, Namještaj – Čvrstoća, trajnost i sigurnost – Zahtjevi za namještaj za sjedenje za kućnu upotrebu i BAS EN 12521:2017, Namještaj – Čvrstoća, trajnost i sigurnost – Zahtjevi za stolove za kućnu upotrebu, usvojeni su metodom prijevoda.
Obuka o Uredbi o građevinskim proizvodima
04 Feb 2017
Od 26. do 27. januara 2017. godine, u sjedištu CEN-CENELEC-a u Briselu, Belgija, održan je trening kurs na temu „Važnost transpozicije i implementacije Uredbe o građevinskim proizvodima”.
ISO 37001 – Sistemi upravljanja za borbu protiv podmićivanja
03 Feb 2017
Podmićivanje predstavlja jedno od najdestruktivnijih i najizazovnijih pitanja u svijetu. Prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), svake godine se za podmićivanje potroši više od 1 trilion US$ i posljedice toga su katastrofalne, uključujući smanjenje kvaliteta života, povećanje siromaštva i gubitak povjerenja javnosti.
Novi bosanskohercegovački standard usvojen metodom prijevoda iz područja građevinarstva
02 Feb 2017
BAS EN 1992-1-1:2017, Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004, IDT; EN 1992-1-1:2004/AC:2010, IDT; EN 1992-1-1:2004/A1:2014, IDT)
Standard BAS EN ISO 14001:2017 usvojen metodom prijevoda
30 Jan 2017
Standard BAS EN ISO 14001:2017, Sistemi okolinskog menadžmenta – Zahtjevi s uputstvom za korištenje, usvojen je metodom prijevoda.
Revizija standarda za veličine i jedinice
24 Jan 2017
Serija standarda ISO/IEC 80000 spominje se u vodiču o Međunarodnom sistemu jedinica – SI, Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) i na taj način pruža značajnu podršku za definisanje veličina i jedinica. Ova serija standarda se sastoji od 13 različitih dijelova, od kojih je 11 ISO-ovih a dva su IEC-ova dijela, i trenutno se vrši njihova revizija.
Standard BAS IEC 60050-426:2017 usvojen metodom prijevoda
24 Jan 2017
Standard BAS IEC 60050-426:2017, Međunarodni elektrotehnički rječnik – Dio 426: Oprema za eksplozivne atmosfere, usvojen je motodom prijevoda.
Standard BAS IEC 60050-415:2017 usvojen metodom prijevoda
23 Jan 2017
Prvo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS IEC 60050-415:2017, Međunarodni elektrotehnički rječnik – Dio 415: Sistemi vjetroagregata, usvojeno je metodom prijevoda.
Budućnost aerodroma
19 Jan 2017
Prema izvještaju Međunarodne asocijacije za zračni saobraćaj (IATA), broj putnika će vjerovatno rasti u narednih nekoliko decenija. IATA očekuje 7,2 milijarde putnika aviosaobraćaja, što je gotovo duplo više u odnosu na današnji broj putnika koji iznosi 3,8 milijardi.
Program rada BAS-a na usvajanju standarda za 2017. godinu
18 Jan 2017
U skladu sa zahtjevima EU Uredbe br. 1025/2012 kojom se uređuje evropski standardizacijski sistem
Rječnik za opremu pod pritiskom
18 Jan 2017
Оbјаvlјеnо је nоvо, drugo izdаnjе bоsаnskоhеrcеgоvаčkоg stаndаrdа BAS EN 764-1+A1:2016, Oprema pod pritiskom - Dio 1: Rječnik, kојi је prеuzеt mеtоdоm prijеvоdа еvrоpskоg stаndаrdа EN 764-1:2015+A1:2016, Pressure equipment - Part 1: Vocabulary.
Novo izdanje bosanskohercegovačkog standarda  koji definiše osnovne principe i smjernice za upravljanje rizikom
17 Jan 2017
Objavljeno je novo, drugo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS ISO 31000:2016, Upravljanje rizikom – Principi i smjernice, koji je preuzet metodom prijevoda međunarodnog standarda ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines.
Standard za ručno uzorkovanje nafte i tečnih naftnih proizvoda
16 Jan 2017
Оbјаvlјеnо је nоvо, treće izdаnjе bоsаnskоhеrcеgоvаčkоg stаndаrdа BAS EN ISO 3170:2016, Nafta i tečni naftni proizvodi – Ručno uzorkovanje, prеuzеtog mеtоdоm prijеvоdа еvrоpskоg stаndаrdа EN ISO 3170:2004, Petroleum liquids – Manual sampling, koji je identičan međunarodnom standardu ISO 3170:2004, Petroleum liquids – Manual sampling.
Standard BAS IEC 60050-826:2016 usvojen metodom prijevoda
13 Jan 2017
Treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS IEC 60050-826:2016, Međunarodni elektrotehnički rječnik – Dio 826: Električne instalacije, usvojeno je metodom prijevoda.
Ukupno 301, strana 1 od 21