Organi udruženja BAKE

 

Organi Udruženja su:

 

 • Skupština,

 • Upravni odbor,

 • Nadzorni odbor,

 • Tehnički odbor,

 • Predsjednik,

 • Generalni sekretar

 

A njihov rad je definisan na osnovu:

 

 • Poslovnika o radu Skupštine BAKE

 • Poslovnika o radu Upravnog odbora BAKE

 • Poslovnika o radu Nadzornog odbora BAKE

 • Poslovnika o radu Tehničkog odbora BAKE

 • Odluka o imenovanju predsjednika i generalnog sekretara BAKE

 

 

 

09 Dec 2015