Najčešće pretrage standarda

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2013-05-16
24
61 KM 
Kupi
Ograničavanje štete po okolinu nastale oticanjem vode za gašenje požara
Važeći
engleski
2002-03-13
28
68 KM 
Kupi
Širokopojasne privatne mreže integriranih usluga (B-PISNs) - Međukomutacioni signalizacioni protokol - Upravljanje odvojenim nosiocem (SBC)
Važeći
engleski
2017-01-01
24
61 KM 
Kupi
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Dio 143-2: Pasivni optički VIPA kompenzator disperzije za prenos monomodnim optičkim vlaknom, za kategoriju C - Kontrolisano okruženje
Važeći
engleski
2010-06-29
22
61 KM 
Kupi
Oprema za montažu na panele – Električni mjerni instumenti – Dimenzije za montažu na panele
Važeći
engleski
2013-12-16
5
30 KM 
Kupi
Laboratorijsko posuđe – Tikvice s uskim grlom
Važeći
engleski
2010-12-20
10
38 KM 
Kupi
Kvalitet tla – Izdvajanje elemenata u tragovima iz tla rastvorom amonijum nitrata
Važeći
engleski
2005-09-16
1
23 KM 
Kupi
Ravni čelični proizvodi visoke čvrstoće - Dio 2: Proizvodi koji se primjenjuju u normalizovanom ili kontrolirano valjanom stanju - Amandman 1
Važeći
engleski
2000-10-20
11
38 KM 
Kupi
Digitalna mreža integriranih usluga (ISDN) - Dodatna usluga - Podadresiranja (SUB) - Protokol sistema signalizacije za digitalne pretplatnike Br.1 (DSS1) - Dio 5: Struktura niza testova i ciljevi testiranja (TSS&TP) za mrežu


Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Standard BAS ISO 39001 specificira zahtjeve za upravljanje sigurnošću cestovnog saobraćaja, sa ciljem smanjenje broja poginulih i povrijeđenih lica učesnika u saobraćaju.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Ergonomija stolova i stolica za odgojno-obrazovne ustanove je veoma važna za pravilan razvoj djece školskog uzrasta.
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Zupčanici kao jedan od osnovnih konstruktivnih elemenata skoro svake mašine imaju standardiziran oblik, veličinu i materijal od kojeg su proizvedeni, što omogućava nji...
Gdje god pogledate možete pronaći standard!
Korištenjem ovog standarda možemo identifikovati i procijeniti opasne situacije koje mogu dovesti do eksplozije.