Kategorija:
Od 16. do 18. marta 2015. godine u Sophia-Antipolis (Francuska) održan je 44. sastanak nacionalnih
Od 16. do 18. marta 2015. godine u Sophia-Antipolis (Francuska) održan je 44. sastanak nacionalnih

Najčešće pretrage standarda

Oznaka standarda
Jezik
Status
Objavljen
Br. str.
Cijena
 
Kupi
engleski
Važeći 
2008-12-29 
20 
53 KM 
 
Kupi
Crijeva za gašenje požara - Polutvda crijeva za stabilne sisteme.
engleski
Važeći 
2009-06-23 
26 
61 KM 
 
Kupi
Vruće valjane zavarive čelične šipke za rad pod pritiskom sa propisanim osobinama na povišenoj temperaturi
engleski
Važeći 
2003-10-24 
23 KM 
 
Kupi
Dizalice - Potrebni podaci - Dio 1: Opći dio
engleski
Važeći 
2006-03-22 
30 KM 
 
Kupi
Korozija metala i legura - Opći principi ispitivanja korozije
engleski
Važeći 
2001-10-31 
38 KM 
 
Kupi
Digitalna mreža integriranih usluga (ISDN) - Sistem signalizacije broj 7 - ISDN korisnički dio (ISUP) verzija 3 za međunarodni interfejs - Dio 4: Zabrana identifikacije pozivajuće linije (CLIR) - Dodatna usluga

 • Gdje god pogledate možete pronaći standard!
  Vijci kao osnovni elementi vijčanog spoja imaju standardiziran oblik, veličinu i materijal od kojih su proizvedeni, što omogućava njihovu široku primjenjivost.
 • Gdje god pogledate možete pronaći standard!
  Standard BAS ISO 39001 specificira zahtjeve za upravljanje sigurnošću cestovnog saobraćaja, sa ciljem smanjenje broja poginulih i povrijeđenih lica učesnika u saobraćaju.
 • Gdje god pogledate možete pronaći standard!
  Dječje sjedalice za bicikl pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost.
 • Gdje god pogledate možete pronaći standard!
  Korištenjem ovog standarda možemo identifikovati i procijeniti opasne situacije koje mogu dovesti do eksplozije.
Zakon o osnivanju Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, ("Službeni glasnik BiH" br.44/04). Pravilnik o proceduri pripremanja, donošenja i objavljivanja bosanskohercegovačkih standarda, ("Službeni glasnik BiH" br. 49/09). Prema Zakonu o osnivanju, Institut je samostalna državna upravna organizacija za poslove u području standardizacije. Ovim Zakonom Institut za standardizaciju BiH je preuzeo poslove u području standardizacije koji su ranije utvrđeni u Zakonu o osnivanju Instituta za standardizaciju, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH, ("Službeni glasnik BiH, br.29/00 i 19/01").