Kategorija:
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, u saradnji s Agencijom za certificiranje halal...
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, u saradnji s Agencijom za certificiranje halal kvalitete

Najčešće pretrage standarda

Oznaka standarda
Jezik
Status
Objavljen
Br. str.
Cijena
 
Kupi
engleski
Važeći 
2007-07-10 
30 KM 
 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-74: Posebni zahtjevi za prenosive uronjive grijače; Amandman 1
engleski
Važeći 
2010-12-20 
30 
68 KM 
 
Kupi
Kvalitet tla – Određivanje elemenata u tragovima u ekstraktima tla metodom ICP-AES
engleski
Važeći 
2005-09-15 
15 
46 KM 
 
Kupi
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje koeficijenta toplotnog širenja
engleski
Važeći 
2011-05-30 
21 
61 KM 
 
Kupi
Sigurnost mašina - Bezbjednosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju mašina za pravljenje papira i mašina za završnu obradu - Dio 4: Mašine za proizvodnju kašaste drvne mase i sredstva za njihovo punjenje
engleski
Važeći 
2012-06-15 
243 
161 KM 
 
Kupi
Sigurnost funkcionisanja električnih/elektronskih/programabilnih elektronskih sistema koji se odnose na sigurnost - Dio 6: Uputstva za primjenu standarda IEC 61508-2 i IEC 61508-3

 • Gdje god pogledate možete pronaći standard!
  Sigurnost u saobraćaju. Svjetlost je život.
 • Gdje god pogledate možete pronaći standard!
  Informacija je vrijedno sredstvo koje može stvoriti ili slomiti vaš posao.
 • Gdje god pogledate možete pronaći standard!
  Korištenje energetske efikasnosti pomaže organizacijama da uštede novac, očuvaju resurse i uhvate se u koštac sa klimatskim promjenama.
 • Gdje god pogledate možete pronaći standard!
  Najčešće trovanje od mlijeka i mliječnih proizvoda proizlazi iz prisutnosti bakterije Salmonella spp. i stoga je potrebna njihova redovna kontrola.
Zakon o osnivanju Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, ("Službeni glasnik BiH" br.44/04). Pravilnik o proceduri pripremanja, donošenja i objavljivanja bosanskohercegovačkih standarda, ("Službeni glasnik BiH" br. 49/09). Prema Zakonu o osnivanju, Institut je samostalna državna upravna organizacija za poslove u području standardizacije. Ovim Zakonom Institut za standardizaciju BiH je preuzeo poslove u području standardizacije koji su ranije utvrđeni u Zakonu o osnivanju Instituta za standardizaciju, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH, ("Službeni glasnik BiH, br.29/00 i 19/01").