Vijesti

Posjeta delegacije ÚNMZ-a
22 Mar 2019
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine su u periodu između 19. i 21. marta 2019. godine posjetili predstavnici Češkog ureda za standarde, mjeriteljstvo i ispitivanja (ÚNMZ)
Digitalizacija bosanskohercegovačkog društva
21 Mar 2019
U Sarajevu je od 18. do 20. marta 2019. godine održana konferencija „Digitalizacija bosanskohercegovačkog društva”.
15. mart – Svjetski dan prava potrošača
13 Mar 2019
Obilježavanje 15. marta – Svjetskog dana prava potrošača je prilika da se traži poštovanje i zaštita prava svih potrošača, kao i da se iskaže protest protiv zloupotreba tržišta i socijalnih nepravdi koje ugrožavaju ta prava.
Objavljen Glasnik 4/18
26 Feb 2019
Obavještavamo vas da je Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine objavio novi Glasnik broj: 4/18.
Standard BAS EN 62586-1:2018 usvojen metodom prijevoda
11 Feb 2019
Drugo izdanje standarda BAS EN 62586-1:2018, Mjerenje kvaliteta električne energije u elektroenergetskim sistemima – Dio 1: Instrumenti (PQI) za mjerenje kvaliteta električne energije, preuzeto je metodom prijevoda putem Tehničkog komiteta BAS/TC 10, Oprema za mjerenje električne energije i upravljanje opterećenjem.
Novi BAS standardizacijski dokumenti iz područja električnih instalacija niskog napona
08 Feb 2019
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 19 Električne instalacije u zgradama, metodom prijevoda usvojio sljedeće standardizacijske dokumente iz područja električnih instalacija niskog napona:
Standard BAS IEC 61443 usvojen metodom prijevoda
06 Feb 2019
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 30, Električni kablovi, metodom prijevoda usvojio je drugo izdanje standarda BAS IEC 61443:2018, Temperaturna ograničenja kod kratkih spojeva električnih kablova nazivnih napona iznad 30 kV (Um = 36 kV), koji je prijevod engleske verzije međunarodnog standarda IEC 61443:2001 i njegovog amandmana BAS IEC 61443/A1:2010, Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV).
Standard BAS ISO 3297 usvojen metodom prijevoda
05 Feb 2019
Drugo izdanje međunarodnog standarda BAS ISO 3297:2019, Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni broj serijske publikacije – ISSN, u sistem bosanskohercеgovačke standardizacije usvojeno je metodom prijevoda. Standard definiše i promovira upotrebu standardnog koda za jedinstvenu identifikaciju serijskih publikacija i ostalih kontinuiranih izvora.
Institut za standardizaciju BiH na novoj lokaciji
25 Jan 2019
Obavještavamo vas da je Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine na novoj lokaciji.
Program rada BAS-a na usvajanju standarda za 2019. godinu
31 Dec 2018
U skladu sa zahtjevima EU Uredbe br. 1025/2012 kojom se uređuje evropski standardizacijski sistem, svako evropsko i nacionalno standardizacijsko tijelo mora barem jednom godišnje izraditi svoj program rada.
Standardi  BAS EN 1730:2018 i BAS EN 581-3:2018 i korekcija BAS EN 581-2/Cor1 usvojeni metodom prijevoda
21 Dec 2018
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 42, Drvo i proizvodi od drveta, metodom prijevoda usvojio standarde: BAS EN 1730:2018 i BAS EN 581-3:2018 i korekcija BAS EN 581-2/Cor1
Objavljen Glasnik 3/18
21 Dec 2018
Obavještavamo vas da je Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine objavio novi Glasnik broj: 3/18.
Objavljeno novo izdanje standarda BAS EN 590+A1:2018 metodom prijevoda
19 Dec 2018
Objavljeno je novo, osmo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 590+A1:2018, Goriva za motorna vozila – Dizel – Zahtjevi i metode ispitivanja. Standard je preuzet metodom prijevoda evropskog standarda EN 590:2013+A1:2017, Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods.
Objavljeno novo izdanje standarda BAS EN 228+A1:2018 metodom prijevoda
18 Dec 2018
Objavljeno je novo, osmo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 228+A1:2018, Goriva za motorna vozila - Bezolovni benzin - Zahtjevi i metode ispitivanja. Standard je preuzet metodom prijevoda evropskog standarda EN 228:2012+A1:2017, Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods.
Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji s Arhitektonsko-građevinsko-geodetskim fakultetom Univerziteta u Banјoj Luci
14 Dec 2018
U sklopu svečane akademije povodom obilježavanja 22. godine Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u petak, 14. decembra 2018. godine direktor Instituta za standardizaciju BiH gospodin Aleksandar Cincar i dekanica Arhitektonsko- građevinsko-geodetskog fakulteta gospođa Brankica Milojević potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti standardizacije.
Ukupno 440, strana 2 od 30