Vijesti

Nova tehnička specifikacija za auditore standarda ISO 45001
15 May 2018
Odmah nakon prvog svjetskog međunarodnog standarda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu objavljena je tehnička specifikacija kako bi se osiguralo da je audit u skladu s očekivanim.
Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda
03 May 2018
Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde: BAS EN 1993-1-8:2018, BAS EN 1993-1-9:2018, BAS EN 1993-1-10:2018, BAS EN 1993-1-11:2018, BAS EN 1993-1-12:2018.
Standardi  BAS EN 1729-1:2018 i BAS EN 1729-2+A1:2018, usvojeni metodom prijevoda
30 Apr 2018
Treće izdanje standarda BAS EN 1729-1:2018, Namještaj – Stolice i stolovi za odgojno-obrazovne ustanove – Dio 1: Funkcionalne dimenzije i četvrto izdanje standarda BAS EN 1729-2+A1:2018, Namještaj – Stolice i stolovi za odgojno-obrazovne ustanove – Dio 2: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja, u sistem bosanskohercegovačke standardizacije usvojeni su metodom prijevoda.
Objavljen Glasnik 1/18
27 Apr 2018
Obavještavamo vas da je Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine objavio novi Glasnik broj: 1/18.
Objavljen je standard ISO 45001
25 Apr 2018
Upravo je objavljen najočekivaniji međunarodni standard za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (OH&S), kojim će se transformirati praksa na radnim mjestima širom svijeta.
Novi ISO 31000 pojednostavljuje upravljanje  rizikom
24 Apr 2018
Oštećen ugled ili brend, kibernetički kriminal, politički rizik i terorizam predstavljaju neke od rizika s kojima se sve češće suočavaju privatne i javne organizacije svih vrsta i veličina širom svijeta. Upravo je objavljena nova verzija standarda ISO 31000 koja će pomoći u nadzoru nad neizvjesnošću.
Revidiran ISO/IEC 27000 – ključni međunarodni standard za sigurnost informacija
17 Apr 2018
Tek smo na početku 2018., a već izgleda da će ovo biti velika godina kada se radi o sigurnosti informacija.
Održana V. međunarodna naučno-stručna konferencija „SFERA 2018: Klimatizacija, ventilacija, grijanje i hlađenje“
05 Apr 2018
Kompanija Sfera d.o.o. Mostar, u saradnji s Mašinskim fakultetom iz Beograda i Strojarskim fakultetom iz Mostara, organizovala je V. međunarodnu naučno-stručnu konferenciju ''Sfera 2018: Klimatizacija, ventilacija, grijanje i hlađenje'', koja je održana 28. i 29. marta 2018. godine u Tehnološkom parku Intera u Mostaru. Dvodnevnoj konferenciji prisustvovalo je oko 400 učesnika iz BiH i susjednih zemalja.
Novi BAS standard usvojen metodom prijevoda
03 Apr 2018
Bosanskohercegovački standard BAS EN 10027-1:2018, Sistemi označavanja čelika – Dio 1: Oznake čelika, treće izdanje, prevod je engleske verzije evropskog standarda EN 10027-1:2016, Designation systems for steels – Part 1: Steel names.
Objavljena prva zbirka BAS standarda iz oblasti električnih instalacija
02 Apr 2018
Institut za standardizaciju BiH je objavio zbirku bosanskohercegovačkih standarda „Električne instalacije niskog napona – Zaštitne mjere“.
Javni oglas za prodaju motornog vozila putem javnog nadmetanja
19 Mar 2018
Institut za standardizaciju BiH objavlјuje oglas za prodaju motornog vozila putem javnog nadmetanja
15. mart – Svjetski dan prava potrošača
15 Mar 2018
Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana prava potrošača je „Razvoj pravednijeg digitalnog tržišta”.
Glasnik Instituta za standardizaciju BiH – obavještenje
14 Feb 2018
Institut za standardizaciju BiH putem službenog glasila Instituta obavještava javnost o aktivnostima i novostima iz oblasti standardizacije na nivou Bosne i Hercegovine, ali i o aktivnostima evropskih i međunarodnih organizacija za standardizaciju.
Novi BAS standard iz područja opreme pod pritiskom usvojen metodom prijevoda
05 Feb 2018
Obјаvlјеnо је nоvо, drugo izdаnjе bоsаnskоhеrcеgоvаčkоg stаndаrdа BAS EN 764-4:2018, Oprema pod pritiskom – Dio 4: Postavljanje tehničkih uslova isporuke za metalne materijale, kојi је prеuzеt mеtоdоm prijеvоdа еvrоpskоg stаndаrdа EN 764-4:2014, Pressure equipment – Part 4: Establishment of technical delivery conditions for metallic materials.
Novi BAS standard iz područja tečnih naftnih goriva usvojen metodom prevoda
02 Feb 2018
Obјаvlјеnо је nоvо, četvrto izdаnjе bоsаnskоhеrcеgоvаčkоg stаndаrdа BAS EN 14078:2017, Tečni naftni proizvodi – Određivanje sadržaja metil estara masnih kiselina (FAME) u srednjim destilatima – Metoda infracrvene spektrometrije
Ukupno 421, strana 4 od 29