Vijesti

Vjetroturbine – standard BAS EN 50308:2017 usvojen metodom prijevoda
01 Feb 2018
Drugo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 50308:2017, Vjetroturbine – Mjere zaštite – Zahtjevi za projektovanje, rad i održavanje, prijevod je engleske verzije međunarodnog standarda EN 50308:2004, Wind turbines – Protective measures – Requirements for design, operation and maintenance.
Novi bosanskohercegovački standardi iz područja električnih instalacija niskog napona usvojeni metodom prijevoda
31 Jan 2018
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 19, Električne instalacije u zgradama, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde iz područja električnih instalacija niskog napona: BAS HD 60364-5-51:2017,BAS HD 60364-5-51/A11:2017, BAS HD 60364-5-52:2017, BAS HD 60364-5-54:2017 i BAS HD 60364-5-559:2017.
Standard BAS EN 62116:2017 usvojen metodom prijevoda
26 Jan 2018
Treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 62116:2017, Fotonaponski invertori povezani na mrežu - Procedura ispitivanja mjera za sprečavanje ostrvskog režima rada, prijevod je engleske verzije standarda EN 62116:2015, Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures.
Standard BAS EN 16247-1 objavljen metodom prijevoda
23 Jan 2018
Drugo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 16247-1:2017, Energetski auditi – Dio 1: Opći zahtjevi, prijevod je engleske verzije standarda EN 16247-1:2012, Energy audits – Part 1: General requirements.
Novi BAS standardi preuzeti metodom prijevoda
22 Jan 2018
U sistem bosanskohercegovačke standardizacije putem Tehničkog komiteta BAS/TC 10, Oprema za mjerenje električne energije i upravljanje opterećenjem, metodom prijevoda preuzeti su sljedeći standardi: BAS EN 50470-3:2017, BAS EN 62053-23:2017 i BAS EN 62053-24:2017
Objavljena serija standarda preuzetih metodom prijevoda iz oblasti ocjene usklađenosti
18 Jan 2018
U području rada Tehničkog komiteta BAS/TC 3, Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta, metodom prijevoda preuzeti su i objavljeni sljedeći standardi: BAS EN ISO/IEC 17021-1:2017, BAS ISO/IEC 17021-2:2017 i BAS ISO/IEC 17021-3:2017
Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda
16 Jan 2018
Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 58, Eurokodovi – Osnove projektovanja, dejstva na konstrukcije, geotehničko projektovanje i projektovanje seizmičkih otpornih konstrukcija, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde:BAS EN 1998-3:2017, BAS EN 1998-4:2017, BAS EN 1998-5:2017, BAS EN 1998-6:2017, BAS EN 1997-2:2017 i BAS EN 1991-1-2/NA:2017
Novi ISO standard za zaštitu potrošača na tržištu polovne robe
15 Jan 2018
Iako kupovina korištenih proizvoda može ponekad biti izvor neprijatnih iznenađenja, novi međunarodni standard je tu kako bi pomogao u osiguranju da korištena roba ne šteti vašoj porodici.
Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda
12 Jan 2018
Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Eurokodovi – Projektovanje čeličnih, spregnutih, drvenih i aluminijskih konstrukcija, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde iz područja građevinarstva: BAS EN 1995-1-1:2017, BAS EN 1995-1-2:2017 i BAS EN 1995-2:2017
Šta čini hranu prirodnom?
10 Jan 2018
Kada se prehrambeni proizvodi smatraju „prirodnim”? Do sada nije postojala međunarodno dogovorena definicija „prirodnih” prehrambenih sastojaka. Nova ISO-ova tehnička specifikacija će pomoći da u agroprehrambenoj industriji svi govore istim jezikom.
Program rada BAS-a na usvajanju standarda za 2018. godinu
21 Dec 2017
U skladu sa zahtjevima EU Uredbe br. 1025/2012 kojom se uređuje evropski standardizacijski sistem, svako evropsko i nacionalno standardizacijsko tijelo mora barem jednom godišnje izraditi svoj program rada.
Novi BAS standardi iz područja električnih instalacija niskog napona usvojeni metodom prijevoda
15 Dec 2017
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 19, Električne instalacije u zgradama, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde iz područja električnih instalacija niskog napona:
Objavljeno novo izdanje standarda ISO/IEC 17025
14 Dec 2017
Upravo je ažuriran najpopularniji standard za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i kalibraciju, uzimajući u obzir najnovije promjene u laboratorijskom okruženju i radnim praksama.
Održan seminar „Aktivnosti u oblasti standardizacije i novi standardi”
11 Dec 2017
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je 6. decembra 2017. godine organizovao seminar na temu „Aktivnosti u oblasti standardizacije i novi standardi” na kojem su prisutni upoznati s najnovijim aktuelnostima u oblasti standardizacije u Bosni i Hercegovini
Ukupno 421, strana 5 od 29