Zbirke standarda i publikacije

Električne instalacije niskog napona - Zaštitne mjere (zbirka BAS standarda)

Električne instalacije niskog napona - Zaštitne mjere (zbirka BAS standarda)

Ova serija standarda je prva knjiga u nizu predviđenih zbirki iz oblasti električnih instalacija niskog napona. Zbirku čine standardi koji se odnose na zaštitne mjere. To su dokumenti koji počinju oznakom BAS HD 384.4.x i BAS HD 60364-4-x. Standardi obrađuju zaštitu od električnog udara, zaštitu od toplotnog djelovanja, prekostrujnu zaštitu, zaštitu usljed kvarova u niskonaponskom sistemu, zaštitu od naponskih i elektromagnetskih smjetnji, zaštitu od podnapona, odnosno sve oblasti na koje projektant treba da obrati pažnju prilikom projektovanja. Standardi su prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH.


78.00 KM