Javne konsultacije

Novi bosanskohercegovački standard usvojen metodom prijevoda iz područja građevinarstva
17 Feb 2017
BAS EN 1993-1-1:2017, Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade (EN 1993-1-1:2005, IDT; EN 1993-1-1:2005+AC:2009, IDT; EN 1993-1:2005+A1:2014, IDT).
Novi standardi usvojeni metodom prijevoda
10 Feb 2017
Bosanskohercegovački standardi BAS EN 12520:2017, Namještaj – Čvrstoća, trajnost i sigurnost – Zahtjevi za namještaj za sjedenje za kućnu upotrebu i BAS EN 12521:2017, Namještaj – Čvrstoća, trajnost i sigurnost – Zahtjevi za stolove za kućnu upotrebu, usvojeni su metodom prijevoda.
07 Feb 2017
Javni poziv za izbor vanjskih saradnika
06 Feb 2017
Institut za standardizaciju BiH objavlјuje javni poziv za izbor vanjskih saradnika
Obuka o Uredbi o građevinskim proizvodima
04 Feb 2017
Od 26. do 27. januara 2017. godine, u sjedištu CEN-CENELEC-a u Briselu, Belgija, održan je trening kurs na temu „Važnost transpozicije i implementacije Uredbe o građevinskim proizvodima”.
ISO 37001 – Sistemi upravljanja za borbu protiv podmićivanja
03 Feb 2017
Podmićivanje predstavlja jedno od najdestruktivnijih i najizazovnijih pitanja u svijetu. Prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), svake godine se za podmićivanje potroši više od 1 trilion US$ i posljedice toga su katastrofalne, uključujući smanjenje kvaliteta života, povećanje siromaštva i gubitak povjerenja javnosti.
Novi bosanskohercegovački standard usvojen metodom prijevoda iz područja građevinarstva
02 Feb 2017
BAS EN 1992-1-1:2017, Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004, IDT; EN 1992-1-1:2004/AC:2010, IDT; EN 1992-1-1:2004/A1:2014, IDT)
Standard BAS EN ISO 14001:2017 usvojen metodom prijevoda
30 Jan 2017
Standard BAS EN ISO 14001:2017, Sistemi okolinskog menadžmenta – Zahtjevi s uputstvom za korištenje, usvojen je metodom prijevoda.
Revizija standarda za veličine i jedinice
24 Jan 2017
Serija standarda ISO/IEC 80000 spominje se u vodiču o Međunarodnom sistemu jedinica – SI, Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) i na taj način pruža značajnu podršku za definisanje veličina i jedinica. Ova serija standarda se sastoji od 13 različitih dijelova, od kojih je 11 ISO-ovih a dva su IEC-ova dijela, i trenutno se vrši njihova revizija.
Standard BAS IEC 60050-426:2017 usvojen metodom prijevoda
24 Jan 2017
Standard BAS IEC 60050-426:2017, Međunarodni elektrotehnički rječnik – Dio 426: Oprema za eksplozivne atmosfere, usvojen je motodom prijevoda.
Standard BAS IEC 60050-415:2017 usvojen metodom prijevoda
23 Jan 2017
Prvo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS IEC 60050-415:2017, Međunarodni elektrotehnički rječnik – Dio 415: Sistemi vjetroagregata, usvojeno je metodom prijevoda.
Budućnost aerodroma
19 Jan 2017
Prema izvještaju Međunarodne asocijacije za zračni saobraćaj (IATA), broj putnika će vjerovatno rasti u narednih nekoliko decenija. IATA očekuje 7,2 milijarde putnika aviosaobraćaja, što je gotovo duplo više u odnosu na današnji broj putnika koji iznosi 3,8 milijardi.
Ukupno 395, strana 1 od 27