Javni poziv za za podnošenje prijava za izbor vanjskih saradnika za realizaciju Projekta za eurokodove

 

Radi realizacije CDA-ÚNMZ-BAS-ovog projekta „Podrška Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine u području primjene eurokodova”, Institut za standardizaciju BiH objavljuje javni poziv za izbor vanjskih saradnika.

Dokumentacija za Javni poziv za podnošenje prijava za izbor vanjskih saradnika za realizaciju Projekta za eurokodove

 

 

 

 

 

13 Jul 2015