Glasnik br. 4/12

Glasnik br. 4/12

SADRŽAJ

Institut BAS – Svijetla tačka na evropskom putu BiH

Institut za akreditiranje BiH potpisao bilateralni sporazum sa EA

Infrastruktura kvaliteta u BiH i pozicija IMBIH-a

Nadzor nad tržištem u BiH

Energetska efikasnost u skladu sa EN ISO 50001

Primjena HOMER-a u fotonaponskoj tehnologiji

Međunarodna standardizacija električnih utikača i utičnica

Skladište za prenosne uređaje

Novosti:

Novosti iz ISO-a
Novosti iz IEC-a
Novosti iz ETSI-a
Novosti iz ASTM-a
Novosti iz BAS-a

04 Feb 2013