Glasnik br. 1-2/15

Glasnik br. 1-2/15

SADRŽAJ

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

Veliko poslovanje malih kompanija

Dron inovacije dosežu nove visine

Kina u ratu protiv piraterije

Značaj određivanja temperature najtoplije tačke transformatora

Električno osvjetljenje i njegov značaj

Savremeni tehnološki pristup u procesu praćenja i kontrole hrane

Akreditacija medicinskih laboratorija

Standardizacija u području nerđajućih čelika

 

  

Novosti:

Novosti iz ISO-a
Novosti iz IEC-a
Novosti iz CEN-a
Novosti iz ETSI-a
Novosti iz BAS-a

02 Sep 2015