SPORAZUMI O SARADNJI - Fakulteti

 

Redni broj

Naziv sporazuma

Datum i mjesto potpisivanja sporazuma

Napomena

 1

Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti standardizacije između Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS) i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

17. 12. 2013. godine, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

 2

Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti standardizacije između Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS) i Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

5. 10. 2015. godine, Mostar,
Bosna i Hercegovina

 

 3

Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti standardizacije između Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS) i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

5. 10. 2015. godine, Mostar,
Bosna i Hercegovina

 

 4

Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti standardizacije između Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS) i Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru

5. 10. 2015. godine, Mostar,
Bosna i Hercegovina

 

 5

Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti standardizacije između Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS) i Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

5. 10. 2015. godine, Mostar,
Bosna i Hercegovina

 

 6

Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti standardizacije između Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS) i Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

5. 10. 2015. godine, Mostar,
Bosna i Hercegovina

 

 7

Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti standardizacije između Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS) i Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

5. 10. 2015. godine, Mostar,
Bosna i Hercegovina

 

 

 

 

07 Dec 2015