Službeno obavještavanje u području standardizacije 2016

Institut za standardizaciju BiH  obavještava bosanskohercegovačku javnost o novim nacionalnim standardizacijskim projektima svih članova i pridruženih članova CEN-a i CENELEC-a, objavljivanjem mjesečnih izvještaja.
CEN Monthly Notification Register CENELEC Register of New National Standardization Initiatives
2016 2016
   
CEN register 2016-01 CENELEC register 2016-01
CEN register 2016-02 CENELEC register 2016-02
CEN register 2016-03 CENELEC register 2016-03
CEN register 2016-04 CENELEC register 2016-04
CEN register 2016-05 CENELEC register 2016-05
CEN register 2016-06 CENELEC register 2016-06
CEN register 2016-07 CENELEC register 2016-07
CEN register 2016-08 CENELEC register 2016-08
CEN register 2016-09 CENELEC register 2016-09
CEN register 2016-10 CENELEC register 2016-10
CEN register 2016-11 CENELEC register 2016-11
CEN register 2016-12 CENELEC register 2016-12
   
   
   
15 Jan 2016