Primjena standarda za energetsku efikasnost u zgradama jedan je od ključnih faktora održivog razvoja čovječanstva

Primjena standarda za energetsku efikasnost u zgradama jedan je od ključnih faktora održivog razvoja čovječanstva

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) od 7. 11. 2016. do 11. 11. 2016. provodi kampanju o energetskoj efikasnosti.
U nastavku slijedi članak gospodina Ljubiše Tanića,  eksperta u oblasti KGH, inače člana Tehničkog komiteta BAS/TC 47, Uređaji i sistemi za grijanje i hlađenje

 

Neprekidan rast potrošnje energije na globalnom nivou je, prije svega, posljedica:
1) porasta broja stanovništva na planeti;
2) zahtjeva za povećanim komforom sve većeg broja svjetske populacije.


Najveći udio (oko 40%) u ukupnoj svjetskoj potrošnji energije čini potrošnja energije u zgradama.
U njima se daleko najviše energije troši za grijanje/hlađenje i pripremu potrošne tople vode.
Na osjećaj ugodnosti ljudi, pored ličnih utjecaja (stepen fizičke aktivnosti i odjevenost), najviše utječu termički uvjeti sredine (temperatura zraka, srednja temperatura okolnih površina, relativna vlažnost zraka, brzina strujanja zraka i kvalitet unutrašnjeg zraka).
Osnovni zadatak uređaja za grijanje, hlađenje i ventilaciju je održavanje željenih vrijednosti termičkih uvjeta ugodnosti za rad i boravak ljudi na energetski efikasan način, tj. uz što je moguće manju potrošnju energije.
Potrošnja određenog energenta za grijanje/hlađenje prije svega zavisi od razlike između unutrašnje i vanjske temperature, zatim od termičke izolacije objekta i kvaliteta (stepena korisnosti) uređaja za transformaciju energije izvora (energenta) u toplotu za grijanje/energiju za hlađenje.
Ako se zimi temperatura prostorije uređajima za grijanje povisi za 1 stepen Celzijusa, mjerenjima je potvrđeno da se za to potroši oko 6% više energije. Ako se tokom ljeta temperatura održava nižom od projektovane, za svaki stepen se dodatno troši čak oko 19% više energije!
Zbog toga uređaji za grijanje, hlađenje i ventilaciju, između ostalog, moraju imati ugrađene odgovarajuće elemente za automatsku regulaciju.
Za održivi razvoj je veoma važno da kotlovi i uređaji za hlađenje imaju što je moguće veći stepen korisnosti, kao i da se kao energenti što više upotrebljavaju obnovljivi izvori energije
(npr. odgovarajuća primjena solarnih kolektora za zagrijavanje potrošne tople vode, primjena toplotnih pumpi, upotreba sječki od otpadnog drveta...) 
Ispravna i dosljedna primjena standarda igra ključnu ulogu u dostizanju i održavanju željenih vrijednosti termičkih uvjeta ugodnosti za rad i boravak ljudi na energetski efikasan način. Standardima se propisuju unutrašnji projektni parametri sredine, dozvoljene vrijednosti koeficijenata prolaženja toplote kroz omotač zgrade, stepeni korisnosti i energetske klase uređaja za transformaciju energije izvora u toplotu za grijanje/energiju za hlađenje, kvalitet energenata...
Imajući u vidu činjenicu da se u zgradama u BiH u odnosu na zgrade u razvijenim zemaljama EU po glavi stanovnika troši nekoliko puta više energije, energetskoj efikasnosti u zgradarstvu treba posvetiti posebnu pažnju.

U Direktivi o energetskim karakteristikama zgrada (The European Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU – EPBD) navode se mjere za smanjenje potrošnje energije u zgradama kao i rokovi za provođenje tih mjera. Primjenom navedene direktive udovoljit će se zahtjevima Protokola iz Kjota usklađenog s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o promjeni klime (UNFCCC).

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS) usvojio je, između ostalih, sljedeće standarde koji se odnose na energetsku efikasnost zgrada:
BAS EN 15232: 2013, Energetske karakteristike zgrada – Uticaj automatizacije zgrada, kontrole i upravljanje zgradama
BAS EN 15500: 2009, Upravljanje uređajima za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju – Elektronska oprema za upravljanje pojedinačnim zonama
BAS ISO 13153: 2013, Smjernice za projektovanje uštede energije za porodične stambene kuće i male poslovne objekte
BAS ISO 23045: 2010, Građevinski okolišni dizajn – Smjernice za procjenu energetskih karakteristika novih zgrada
BAS EN ISO 13790: 2008, Energetska svojstva građevina – Proračun energije potrebne za grijanje i hlađenje prostora
BAS ISO 18292: 2012, Energetske performanse sistema fenestracije za stambene objekte – Procedure za proračun

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) iz navedene oblasti trenutno priprema sljedeće standarde:
ISO/PRF TR 52000-2, Energy performance of buildings – Overarching EPB assessment – Part 2: Explanation and justification of ISO 52000 -1
ISO/FDIS 52000-1, Energy part of buildings – Overarching EPB assessment – Part 1: General framework

 

 

 

07 Nov 2016