Novi bosanskohercegovački standard usvojen metodom prijevoda iz područja građevinarstva

Novi bosanskohercegovački standard usvojen metodom prijevoda iz područja građevinarstva

BAS EN 1992-1-1:2017, Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004, IDT; EN 1992-1-1:2004/AC:2010, IDT; EN 1992-1-1:2004/A1:2014, IDT)

 

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN 1992-1-1:2017, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for building, s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2010 i amandmanom A1 iz 2014.

 

 

Dio 1-1 Eurokoda 2 daje opće osnove za proračun konstrukcija od nearmiranog, armiranog i prednapregnutog betona, spravljenog od agregata normalne zapreminske mase i od lahkog agregata, kao i specifična pravila za zgrade.

 

 

Dio 1-1 obuhvata sljedeće oblasti: Poglavlje 1: Uvodne odredbe;  Poglavlje 2: Osnove proračuna; Poglavlje 3: Materijali; Poglavlje 4: Trajnost i zaštitni sloj betona do armature; Poglavlje 5: Analiza konstrukcija; Poglavlje 6: Granična stanja nosivosti (ULS); Poglavlje 7: Granična stanja upotrebljivosti (SLS); Poglavlje 8: Konstrukcijski detalji armature i kablova za prednaprezanje – Opće odredbe; Poglavlje 9: Konstrukcijski detalji elemenata i posebna pravila; Poglavlje 10: Dodatna pravila za prefabrikovane betonske elemente i konstrukcije; Poglavlje 11: Betonske konstrukcije od lahkog agregata; Poglavlje 12: Nearmirane i slabo armirane betonske konstrukcije.

 

 

U poglavljima 1 i 2 date su odredbe kojima se dopunjavaju odredbe date u EN 1990, Osnove projektovanja konstrukcija.

 

 

Dio 1-1 ne obuhvata: korištenje glatke armature, otpornost na dejstvo požara, posebne aspekte specijalnih vrsta zgrada (kao što su visoke zgrade), posebne aspekte specijalnih vrsta inžinjerskih objekata, kao što su vijadukti, mostovi, brane, reaktorski sudovi pod pritiskom, platforme u moru ili rezervoari, elementi od betona bez finih frakcija agregata, betona s uvučenim zrakom i betona spravljenih s teškim agregatom, kao i elementi s profilima od konstrukcijskog čelika (vidjeti Eurokod 4 za spregnute konstrukcije od čelika i betona).

 

 

Ovaj bosanskohercegovački standard pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 61, Eurokodovi – Projektovanje betonskih i zidanih konstrukcija.

 

 

 

02 Feb 2017