ISO 37001 – Sistemi upravljanja za borbu protiv podmićivanja

ISO 37001 – Sistemi upravljanja za borbu protiv podmićivanja

Podmićivanje predstavlja jedno od najdestruktivnijih i najizazovnijih pitanja u svijetu. Prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), svake godine se za podmićivanje potroši više od 1 trilion US$ i posljedice toga su katastrofalne, uključujući smanjenje kvaliteta života, povećanje siromaštva i gubitak povjerenja javnosti.

 

Uprkos naporima na nacionalnim i međunarodnim nivoima kada je u pitanju borba protiv podmićivanja, ono i dalje predstavlja značajan problem. Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je prepoznala taj problem i razvila je standard koji treba pomoći organizacijama u borbi protiv podmićivanja.

 

ISO 37001, Anti-bribery management systems, specificira niz mjera koje trebaju pomoći organizacijama u sprečavanju, otkrivanju i rješavanju problema podmićivanja, bilo da se radi o podmićivanju organizacije ili podmićivanju u njenu korist, njenih zaposlenih ili poslovnih partnera. Primjenom povezanih mjera i kontrola, uključujući prateće smjernice, sistem upravljanja za borbu protiv podmićivanja definiše sljedeće zahtjeve:

 

  • politiku i procedure protiv podmićivanja,
  • rukovođenje, posvećenost i odgovornost najvišeg rukovodstva,
  • nadzor odgovornog menadžera,
  • obuku za borbu protiv podmićivanja,
  • procjenu rizika i provjeru projekata i poslovnih partnera,
  • finansijsku kontrolu, kontrolu nabavki, komercijalnu i kontrolu pri ugovaranju,
  • izvještavanje, praćenje, istragu i pregled,
  • korektivne mjere i stalno poboljšavanje.

 

Dizajniran je na taj način da pomogne organizaciji da implementira sistem za borbu protiv podmićivanja ili da poboljša kontrole koje već postoje. ISO 37001 pomaže da se smanji rizik od pojavljivanja mita i može pokazati vašim zainteresovanim stranama da primjenjujete međunarodno priznatu dobru praksu  kada je u pitanju borba protiv podmićivanja.

 

ISO 37001 može primjenjivati bilo koja organizacija, velika ili mala, u javnom ili privatnom sektoru, i u bilo kojoj zemlji. To je fleksibilan alat koji se može prilagoditi veličini i prirodi organizacije i riziku koji se odnosi na podmićivanje a s kojim se suočava određena organizacija.

 

Više o ovom standardu možete naučiti putem ove prezentacije.

Preuzeto i prilagođeno sa  www.iso.org.

 

 

 

03 Feb 2017