Novi izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokument iz područja građevinarstva

Novi izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokument iz područja građevinarstva

BAS EN 1993-1-1:2017, Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade (EN 1993-1-1:2005, IDT; EN 1993-1-1:2005+AC:2009, IDT; EN 1993-1:2005+A1:2014, IDT).

 

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN 1993-1-1:2017, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-1-1:2005. Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-1: General rules and rules for buildings, s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009 i amandmanom A1 iz 2014. godine.

 

 

Standard EN 1993-1-1 daje osnovna pravila za proračun čeličnih konstrukcija izrađenih od materijala debljine t ≥ 3 mm. On takođe daje dodatne odredbe za proračun čeličnih konstrukcija zgrada; svojstva materijala proizvoda izrađenih od niskolegiranih konstrukcionih čelika; osnovna pravila za trajnost; računsku analizu konstrukcija kojom se za potrebe globalne analize elementi konstruktivnog sistema s dovoljnom tačnošću mogu modelirati kao linijski elementi; detaljna pravila za proračun poprečnih presjeka i elemenata i daje pravila za upotrebljivost.

 

 

Ovaj bosanskohercegovački standard pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 62, Eurokodovi - Projektovanje čeličnih, spregnutih, drvenih i aluminijskih konstrukcija.

 

 

 

17 Feb 2017