Službeno obavještavanje u području standardizacije 2017

Institut za standardizaciju BiH  obavještava bosanskohercegovačku javnost o novim nacionalnim standardizacijskim projektima svih članova i pridruženih članova CEN-a i CENELEC-a, objavljivanjem mjesečnih izvještaja.
CEN Monthly Notification Register CENELEC Register of New National Standardization Initiatives
2017 2017
   
CEN register 2017-01 CENELEC register 2017-01
CEN register 2017-02 CENELEC register 2017-02
CEN register 2017-03 CENELEC register 2017-03
CEN register 2017-04 CENELEC register 2017-04
CEN register 2017-05 CENELEC register 2017-05
CEN register 2017-06 CENELEC register 2017-06
CEN register 2017-07 CENELEC register 2017-07
CEN register 2017-08 CENELEC register 2017-08
CEN register 2017-09 CENELEC register 2017-09
CEN register 2017-10 CENELEC register 2017-10
CEN register 2017-11 CENELEC register 2017-11
CEN register 2017-12 CENELEC register 2017-12
   
   
   
25 Jan 2017