Novi standard sistema upravljanja za obrazovne organizacije

Novi standard sistema upravljanja za obrazovne organizacije

Obrazovanje nije samo osnovno pravo nego i temeljni dio društva, tako da je kvalitet organizacija za obrazovanje briga svih nas. Iako ne mogu garantovati izlazne rezultate, mnogo je toga što obrazovne institucije mogu uraditi kako bi stimulisale učenje i osigurale da učenici dobiju očekivani nivo kvaliteta. Kako bi pomogla u svemu tome, Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) razvija novi standard, ISO 21001, Educational organizations – Management systems for educational organizations – Requirements with guidance for use.

 

 

ISO 21001 je standard sistema upravljanja koji je djelimično usklađen sa standardom za sisteme upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001:2015. Standard pruža zajednički alat za upravljanje za obrazovne organizacije u cilju poboljšanja njihovih procesa, ali je usmjeren i na potrebe i očekivanja onih koji koriste njihove usluge.

 

 

Budući standard će također pomoći obrazovnim organizacijama da efikasno usklade aktivnosti s njihovom misijom i vizijom i da ponude personalizovanije učenje, od kojih korist neće imati samo oni koji uče, nego zahvaljujući unaprijeđenim procesima i sistemu za njihovo poboljšanje kroz vrijeme, korist će imati i edukatori, roditelji i druge zainteresovane strane.

 

 

Trenutno se standard nalazi u fazi nacrta – DIS, što znači da zainteresovane strane mogu dostaviti komentare na nacrt, a koji će se uzeti u obzir prije objavljivanja standarda početkom naredne godine.

 

 

Standard ISO 21001 je namijenjen za sve vrste obrazovnih organizacija, od vrtića pa do visokog obrazovanja, centara za stručno usavršavanje i usluga e-učenja. 

 

Preuzeto sa www.iso.org.

 

 

 

30 Mar 2017