Novo izdanje standarda usvojeno metodom prijevoda koje se odnosi na brojčane oznake čelika u sistemu označavanja

Novo izdanje standarda usvojeno metodom prijevoda koje se odnosi na brojčane oznake čelika u sistemu označavanja

BAS EN 10027-2:2017Sistemi označavanja čelika – Dio 2: Brojčane oznake (EN 10027-2:2015, IDT)

 

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN 10027-2:2017, drugo izdanje,  prijevod je engleske verzije evropskog standarda EN 10027-2:2015, Designation systems for steels-Part 2: Numerical system

 

 

Izvorni tekst evropskog standarda pripremio je Tehnički komitet ECISS/TC 100,  General Issues, koji je u nadležnosti BSI-ja.

 

 

Ovaj evropski standard specificira sistem brojčanog označavanja. Navodi brojeve čelika za označavanje kvaliteta čelika. On upućuje na strukturu brojčanog označavanja čelika i organizaciju za njegovo registrovanje, dodjelu i oglašavanje. Takve su brojčane oznake čelika komplementarne s oznakama čelika datim u EN 10027-1.

 

 

Ovaj standard primjenjuje se na čelike specificirane u evropskim standardima. Primjena je proizvoljna za nacionalne i vlastite čelike.

 

 

Ovaj bosanskohercegovački standard pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 4, Čelik, čelični proizvodi, obojeni metali i legure.

 

 

 

20 Apr 2017