Novi bosanskohercegovački standardi usvojeni metodom prijevoda iz područja građevinarstva

Novi bosanskohercegovački standardi usvojeni metodom prijevoda iz područja građevinarstva

BAS EN 1992-2:2017, Eurokod 2: Proračun betonskih konstrukcija – Betonski mostovi – Proračun i pravila konstruktivnog oblikovanja (EN 1992-2:2005, IDT; EN 1992-2:2005/AC:2008, IDT).

 

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN 1992-2:2017, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1992-2:2005, Eurocode 2 - Design of concrete structures - Concrete bridges - Design and detalling rules, s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2008.

 

 

Ovaj dio 2 standarda EN 1992 daje osnove za projektovanje mostova i dijelova mostova u ravni od armiranog i prednapregnutog betona, spravljenog od normalnog ili lakog agregata. Dopuna je dijelu 1. U ovom dijelu, osim proračuna i materijala, obrađena su sljedećа područja: trajnost i zaštitni sloj betona; računske analize graničnog stanja nosivosti i graničnog stanja upotrebljivosti; oblikovanje armature i kablova za prednaprezanje; oblikovanje elemenata i posebna pravila; dodatna pravila za predgotovljene betonske elemente i konstrukcije; betonske konstrukcije od lakog agregata; jednostavno i lagano armirane betonske konstrukcije i proračun za faze izvođenja.

 

 

BAS EN 1992-3:2017, Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 3: Spremnici tekućina i rastresitih materijala (EN 1992-3:2006, IDT).

 

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN 1992-3:2017, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1992-3:2006, Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures.

 

 

Ovaj dio 3 standarda EN 1992 daje dodatna pravila onima iz dijela 1 za projektovanje konstrukcija izgrađenih od obično ili lagano armiranog betona, armiranog ili prednapregnutog betona za smještaj tečnosti ili rastresitih materijala. Principi i pravila primjene su dati u ovom dijelu za proračun onih elemenata konstrukcije koji direktno nose uskladištene tečnosti ili materijale (naprimjer, direktno opterećeni zidovi spremnika, rezervoara ili silosa). Drugi elementi koji nose ove primarne elemente (npr. toranjska konstrukcija koja nosi spremnik vodotornja) trebaju biti projektovani u skladu s odredbama dijela 1-1.

 

 

Ove bosanskohercegovačke standarde pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 61, Eurokodovi ‒ Projektovanje betonskih i zidanih konstrukcija.

 

 

 

25 Apr 2017