Ono si što kupuješ – upravo objavljen prvi međunarodni standard za održivu nabavku

Ono si što kupuješ – upravo objavljen prvi međunarodni standard za održivu nabavku

Održiva kupovina je način da se poboljšaju odnosi s dobavljačima – i vaše poslovanje. Upravo je objavljen standard ISO 20400 za održivu nabavku kako bi pomogao organizacijama da održiva kupovina postane način života.

 

 

Nabavka je od suštinskog značaja za sve vrste organizacija, velike ili male. Od koga organizacija kupuje ima jednako veliki uticaj na njene performanse, kao i to šta kupuje. Osiguravajući da dobavljači imaju uspostavljene dobre i etičke prakse – u svakom pogledu, od uvjeta rada i upravljanja rizicima u njihovom utjecaju na okolinu – kompanije dobijaju ne samo efikasnost, već i poboljšanje kvaliteta života u zajednicama u kojima djeluju.

 

 

Održiva nabavka podrazumijeva donošenje odluka o kupovini koje zadovoljavaju potrebe jedne organizacije na način koji će donijeti prednosti njima samima, društvu i okolini. Ovaj pristup treba osigurati da se dobavljači ponašaju etički, da su kupljeni proizvodi i usluge održivi i da takve odluke o kupovini pomažu u rješavanju društvenih, ekonomskih i ekoloških problema.

 

 

ISO 20400, Održiva nabavka – Uputstvo, prvi je globalni međunarodni standard za održivu nabavku i ima za cilj da pomogne organizacijama da razvijaju i implementiraju održive prakse i politike kupovine.

 

 

Jacques Schramm, predsjedavajući ISO/PC 277, projektnog komiteta koji je razvio standard, kaže da prednosti održive nabavke mogu biti dalekosežne. „Kompanijama nije više dovoljno da se oslanjaju na dobavljače da bi im bez pogovora pružili ono što one žele. Organizacije imaju ogromne koristi od upoznavanja svojih dobavljača – shvatajući također koji su njihovi zahtjevi – kako bi osigurale da njihovi zahtjevi nisu nerealni i da dobavljači s kojima rade imaju uspostavljene dobre, etičke prakse”, objašnjava on.

 

 

„Rizici vezani za nerazumijevanje i loše upravljanje praksama u cijelom lancu snabdijevanja su ogromni. U najboljem slučaju, kompanija kupuje proizvode lošeg kvaliteta ili se suočava s nestašicom. U najgorem slučaju, može se desiti  katastrofa poput one u Rana Plazi u Bangladešu 2013. Održiva nabavka pomaže da se minimiziraju takvi rizici podsticanjem kupaca i dobavljača da blisko sarađuju kako bi postigli najbolje rezultate za sve.”

 

 

ISO 20400 daje smjernice za integrisanje održivosti  u procese i u politike strategije  i nabavke jedne organizacije, definisanjem principa održive nabavke, kao što su odgovornost, transparentnost, poštovanje ljudskih prava i etičko ponašanje.

 

 

ISO 20400 možete kupiti od svog nacionalnog člana ISO-a ili putem ISO Store.

 

 

 

26 Apr 2017