Novi BAS standard iz područja građevinarstva usvojen metodom prijevoda

Novi BAS standard iz područja građevinarstva usvojen metodom prijevoda
Bosanskohercegovački standard BAS EN 1993-1-3:2017, Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove (EN 1993-1-3:2006, IDT; EN 1993-1-3:2006/AC:2009, IDT), drugo izdanje, usvojen je metodom prijevoda.
 
Ovaj standard daje proračunske zahtijeve za hladno oblikovane elemente i limove. Primjenjuje se na hladno oblikovane čelične proizvode napravljene od zaštićenih i nezaštićenih, vruće ili hladno valjanih limova ili traka, koje su hladno oblikovane procesima kao što su hladno valjanje ili presovanje. Također se može koristiti za proračun profilisanih čeličnih limova za spregnute ploče od betona i čelika u fazi građenja. Pored toga, u standardu su date metode za stressed-skin projektovanje korištenjem čeličnih limova kao konstruktivnih dijafragmi, kao i metode za projektovanje prema proračunu i projektovanje pomoću ispitivanja. Metode za projektovanje prema proračunu primjenjuju se samo unutar navedenih raspona svojstava materijala i geometrijskih proporcija za koje postoji dovoljno iskustva i dostupnih rezultata ispitivanja. Ova ograničenja se ne odnose na projektovanje pomoću ispitivanja.
 
Ovaj dio Eurokoda 3 se ne odnosi na hladno oblikovane kružne i pravougaone konstrukcione šuplje profile isporučene prema EN 10219, za koje se treba pozvati na EN 1993-1-1 i EN 1993-1-8. On također ne obuhvata raspored opterećenja za ispitivanje na opterećenja u fazi izvođenja i održavanja. Pravila proračuna data u ovom standardu su važeća samo ako su odstupanja hladno oblikovanih elemenata u skladu s EN 1090-2.
 
Ovaj bosanskohercegovački standard pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 62, Eurokodovi – Projektovanje čeličnih, spregnutih, drvenih i aluminijskih konstrukcija.
 

 

29 Jun 2017