Novi BAS standard iz područja građevinarstva usvojen metodom prijevoda

Novi BAS standard iz područja građevinarstva usvojen metodom prijevoda

Bosanskohercegovački standard BAS EN 1996-1-1+A1:2017, Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije (EN 1996-1-1:2005+A1:2012, IDT), drugo izdanje, usvojen je metodom prijevoda.

 

 

Standard BAS EN 1996 1-1+A1:2017 obrađuje osnovne postavke proračuna zidanih zgrada i inženjersko-građevinskih objekata date u dijelu 1-1 Eurokoda 6, koji obrađuje nearmirano i armirano ziđe, gdje je armatura dodata radi osiguranja duktilnosti, čvrstoće ili poboljšanja upotrebljivosti. Principi proračuna prednapregnutog i omeđenog ziđa su data, ali pravila primjene nisu navedena. Ovaj dio standarda ne vrijedi za ziđe tlocrtne površine manje od 0,04 m2.  Za one tipove konstrukcija koje nisu u potpunosti obuhvaćene ovim standardom, za nove konstrukcijske upotrebe poznatih materijala, za nove materijale, ili gdje treba preuzeti dejstva i druge utjecaje izvan uobičajenog iskustva, principi i pravila primjene data u ovom EN mogu se primijeniti, ali mogu po potrebi biti i dopunjena. Dio 1-1 daje detaljna pravila koja su uglavnom primjenljiva za uobičajene zgrade. Primjenljivost ovih pravila može biti ograničena, zbog praktičnih razloga ili zbog pojednostavljenja; sva ograničenja njihove primjenljivosti data su u tekstu gdje je to neophodno.

 

 

Dio 1-1 obrađuje sljedeći sadržaj: Poglavlje 1: Općenito, Poglavlje 2: Osnove proračuna, Poglavlje 3: Materijali, Poglavlje 4: Trajnost, Poglavlje 5: Proračun konstrukcije, Poglavlje 6: Granično stanje nosivosti, Poglavlje 7: Granično stanje upotrebljivosti, Poglavlje 8: Razrada detalja, Poglavlje 9: Izvedba.
Dio 1-1 ne obuhvata: otpornost na požar (što je obrađeno u EN 1996-1-2), posebne aspekte specijalnih tipova zgrada (npr. dinamičke učinke na visoke zgrade), posebne aspekte specijalnih tipova inženjerskih građevinskih objekata (kao što su zidani mostovi, brane, dimnjaci ili rezervoari za tečnost), posebne aspekte specijalnih tipova konstrukcija (kao što su lukovi ili kupole), ziđe za koje je upotrijebljen gipsani mort, s cementom ili bez njega, ziđe u kojem zidni elementi nisu postavljeni s pravilnim rasporedom spojnica (ziđe od lomljenih zidnih elemenata), ziđe armirano nekim drugim materijalima, a ne čelikom.

 

 

Ove bosanskohercegovačke standarde pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 61, Eurokodovi ‒ Projektovanje betonskih i zidanih konstrukcija.

 

 

 

19 Jul 2017