Novi ISO standard za videodetektore požara

Novi ISO standard za videodetektore požara

 Za spašavanje života, imovine i životne sredine najvažnije je rano otkrivanje vatre i dima. Moderne tehnologije kao što su videodetektori požara omogućavaju brzu reakciju u slučaju izbijanja požara, posebno na mjestima visokog rizika kao što su tuneli, skladišta nafte i gasa, javne zgrade ili skladišni prostori. Nova ISO-ova tehnička specifikacija za videodetektore požara garantuje pouzdanost i efikasnost opreme.


Tehnologija videodetekcije otkriva, identifikuje i analizira dim na prvi znak vatre ili plamena. Zahvaljujući sposobnosti opreme da razumije ponašanje i kretanje dima, korisnici koji se nalaze na lokaciji zahvaćenoj požarom ili su od nje udaljeni mogu na vrijeme da daju upozorenje i preduzmu odgovarajuće mjere.


ISO/TS 7240-29: 2017, Fire detection and alarm systems – Part 29: Video fire detectors, određuje zahtjeve, metode ispitivanja i kriterije performansi za videodetektore požara (video fire detectors – VFD) koji rade u vidljivom spektru i upotrebljavaju se za sisteme za detekciju i dojavljivanje požara instalirane u zgradama i oko zgrada.

Do sada nije postojala sveobuhvatna međunarodna specifikacija za videodetektore požara. ISO/TS 7240-29 je prva platforma za međunarodno prihvatanje zajedničke specifikacije.

ISO/TS 7240-29: 2017 je pripremio Tehnički komitet ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting, Potkomitet SC 3, Fire detection and alarm systems.

 

Kako funkcioniše videosistem za detekciju požara?

 

- Sistem videodetekcije požara razlikuje se od linearnih detektora dima u tome što se detekcija vrši odvojeno od stvarnog požara i stoga ne uključuje nikakav kontakt s produktima sagorijevanja.

 

- Detekcija požara zasniva se na matematičkoj algoritamskoj analizi videoslike. Videosnimak s kamere može se obraditi softverom kako bi se utvrdilo prisustvo dima i/ili plamena (u zavisnosti od mogućnosti sistema), što je vidljivo na slici.

 

- Videodetektori požara sastoje se od tri elementa: senzora, procesora slike i prijenosnog puta između senzora i procesora slike.

 

- Procesor uključuje interfejs za signalizaciju alarma i greške, koji se povezuje s kompatibilnom kontrolom detekcije požara i ukazuje na prijenosni put opreme.

 

- Standard možete nabaviti putem Instituta za standardizaciju BiH i biće usvojen u sistem bosanskohercegovačke standardizacije putem Tehničkog komiteta BAS/TC 13, Zaštita od požara.

 

Preuzeto i prerađeno sa www.iso.org.

 

Autor izvorne vijesti: Sandrine Tranchard

11 Aug 2017