Standard BAS IEC 60050-731:2017 usvojen metodom prijevoda

Standard BAS IEC 60050-731:2017  usvojen metodom prijevoda

Prvo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS IEC 60050-731:2017, Međunarodni elektrotehnički rječnik - Poglavlje 731: Optički komunikacioni sistemi,  prijevod je engleske verzije međunarodnog standarda IEC 60050-731:1991 i njegove korekcije IEC 60050-731:1991/COR1:1992, International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 731: Optical fibre communication.

 

 

Ovim standardom se utvrđuju termini i definicije za opće pojmove, konstrukciju vlakna i optičke karakteristike, karakteristike prostiranja, optičke kablove, konektore optičkih vlakana, spojnice i ostale pasivne komponente, optičke izvore i detektore, tehnike mjerenja i sisteme optičkih vlakana.

 

 

Bosanskohercegovački standard BAS IEC 60050-731:2017 pripremio je Tehnički komitet  BAS/TC 30, Električni kablovi.

 

 

 

06 Sep 2017