Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojen metodom prijevoda

Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Eurokodovi - Projektovanje čeličnih, spregnutih, drvenih i aluminijskih konstrukcija, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde iz područja građevinarstva:

 

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN 1993-1-4:2017, Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4:  Opća  pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-1-4:2005. Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels, s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. i Amandmanom A1 iz 2014. godine.

 

 

Ovaj dio 1-4 iz EN 1993 daje dopunske odredbe za proračun zgrada i građevinskih objekata koje proširuju i modificiraju primjenu EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 i EN 1993-1-8 na austenitne, austenitno-feritne i feritne nehrđajuće čelike.

 

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN 1993-1-5:2017, Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi, drugo izdanje, prevod je engleske verzije standarda EN 1993-1-3:2005. Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements, s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009.

 

 

EN 1993-1-5 pruža proračunske zahtjeve za ukrućene i neukrućene limove koji su izloženi opterećenjima ravni. Obuhvaćeni su shear lag efekti, utjecaj nanošenja opterećenja u ravni, i izbočavanje nosača sandučastih i I-presjeka. Također su obuhvaćene komponente limenih konstrukcija koje su izložene opterećenjima u ravni, kao kod rezervoara i silosa. Utjecaji opterećenja izvan ravni ne spadaju u područje primjene ovog dokumenta.

 

 

 

25 Sep 2017