Novi BAS standard usvojen metodom prijevoda

Novi BAS standard usvojen metodom prijevoda

Bosanskohercegovački standard BAS IEC 60050-441:2017Međunarodni elektrotehnički rječnik – Poglavlje 441: Sklopna i upravljačka postrojenja i osigurači, prvo izdanje, prijevod je engleske verzije međunarodnog standarda IEC 60050-441:1984, International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses i njegovog amandmana IEC 60050-441:1984/A1:2000, International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses.

 

 

Ovim standardom se utvrđuju termini i definicije za opće pojmove, sklopove sklopnih i upravljačkih postrojenja, dijelove rasklopne opreme, sklopne uređaje, dijelove sklopnih uređaja, dejstvo, karakteristične veličine rasklopnih aparatura i osigurača.

 

 

Bosanskohercegovački standard BAS IEC 60050-441:2017 pripremio je Tehnički komitet  BAS/TC 52 Upravljačka i sklopna postrojenja.

 

 

 

02 Oct 2017