81. generalna skupština Međunarodne komisije za elektrotehniku (IEC)

81. generalna skupština Međunarodne komisije za elektrotehniku (IEC)

U Vladivostoku, Rusija, održana je 81. generalna skupština IEC-a u periodu od 9. do 13.                oktobra 2017. godine. Domaćin ovogodišnje Generalne skupštine bio je ruski nacionalni komitet u IEC-u – Agencija za tehničku regulativu i metrologiju Ruske Federacije (ROSSTANDART).

 

 

Bosnu i Hercegovinu su na Generalnoj skupštini predstavljali gospodin Aleksandar Cincar, direktor Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine i gospođica Mirjana Šućur, generalni sekretar Bosanskohercegovačkog komiteta za elektrotehniku (BAKE) i šefica Odjeljenja za standardizaciju iz područja rada IEC/ITU/CENELEC/ETSI u Institutu.

 

 

Delegacija Bosne i Hercegovine prisustvovala je i učestvovala u radu sjednice IEC-ovog Odbora za standardizaciju – SMB (Standardization Management Board), sjednice Odbora za ocjenjivanje usklađenosti – CAB (Conformity Assessment Board), radionice za zemlje u industrijalizaciji (Workshop for Industrializing Countries), te Foruma sekretara i predsjednika nacionalnih IEC-ovih komiteta. Na skupštini su podneseni izvještaji o radu IEC-a i njegovih radnih tijela, izabrani su novi članovi, a razgovaralo se i o realizaciji plana, saradnji s drugim međunarodnim i regionalnim organizacijama, kao i o drugim aktuelnim temama.

 

 

 

Ovogodišnja Generalna skupština nadmašila je u organizacionom smislu prethodne skupštine zahvaljujući domaćinu i organizatoru, ROSSTANDARTU, kojim rukovodi gospodin Aleksej Abramov. Na marginama skupštine obavljeni su razgovori o budućoj saradnji predstavnika ruske i bosanskohercegovačke institucije, direktora Abramova i direktora Cincara. Osim saradnje u oblasti standardizacije, diskutovalo se i o narednoj posjeti gospodina Abramova Bosni i Hercegovini, imajući u vidu  da je gospodin Abramov predstavnik ruske delegacije u Mješovitoj komisiji za trgovinsko-ekonomsku saradnju Ruske Federacije i Bosne i Hercegovine.

 

 

 

18 Oct 2017