Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 61, Eurokodovi ‒ Projektovanje betonskih i zidanih konstrukcija, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde iz područja građevinarstva:

 

BAS EN 1996-1-2:2017, Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara,  drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1996-1-1:2005, Eurocode 6 – Design of masonry structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design, s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2011.

 

Dio 1-2 bavi se projektovanjem zidanih konstrukcija za slučajne situacije kada su zgrade izložene dejstvu požara  i mora se upotrebljavati zajedno sa EN 1996-2, 1996-3 i EN 1991-1-2.
BAS EN 1996-1-2:2017 odnosi se samo na pasivne metode zaštite od požara.  Aktivne metode nisu obuhvaćene.
Ovaj standard se također primjenjuje na zidane konstrukcije, od kojih se, iz razloga opće sigurnosti od požara, zahtijeva da zadovolje određene funkcije za slučaj izloženosti požaru, u smislu izbjegavanja prijevremenog rušenja konstrukcije (funkcija nosivosti) i ograničavanja širenja požara (plamen, vrući gasovi, prekomjerna toplota) izvan određenih označenih područja (funkcija razdvajanja). Dio 1-2 daje principe i pravila primjene za projektovanje konstrukcija prema propisanim zahtjevima u odnosu na gore navedene funkcije i nivoe ponašanja. On se primjenjuje na konstrukcije, ili dijelove konstrukcija, koje su unutar oblasti primjene  EN 1996-1-1, EN 1996-2 i EN 1996-3 i na osnovu toga su projektovane. Dio 1-2 ne obuhvata zidane konstrukcije koje su izgrađene s elementima od prirodnog kamena u skladu s EN 771-6.

BAS EN 1996- 1-2:2017 bavi se: nenosivim unutrašnjim zidovima, nenosivim vanjskim zidovima, nosivim unutrašnjim zidovima koji imaju ili nemaju funkciju razdvajanja, nosivim vanjskim zidovima koji imaju ili nemaju funkciju razdvajanja.

 

 

BAS EN 1996-2:2017, Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 2: Proračunska razmatranja, izbor materijala i izvođenje zidanih konstrukcija,  drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1996-2:2007, Eurocode 6 – Design of masonry structures – Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry, s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2010.

 

BAS EN 1996-2 daje osnovna pravila za odabir materijala i izvođenje zidanih konstrukcija kako bi se omogućilo da budu u skladu s proračunskim pretpostavkama iz drugih dijelova Eurokoda 6. S izuzetkom stavki datih u 1.1(3)P, područje primjene dijela 2 bavi se običnim aspektima proračuna zidanih konstrukcija i njihovog izvođenja, uključujući odabir materijala za zidanje, faktore koji utiču na performanse i trajnost zidanih konstrukcija, otpornost zgrada na prodor vlage, skladištenje, pripremu i upotrebu materijala na gradilištu, izvođenje zidanih konstrukcija, zaštitu zidane konstrukcije tokom izvođenja.
BAS EN 1996-2 ne pokriva sljedeće stavke: aspekte zidanja koji su pokriveni drugim dijelovima Eurokoda 6, aspekte estetike, aspekte završnih obrada, zdravlje i sigurnost osoba uključenih u projektovanje ili izvođenje zidanih konstrukcija, uticaje na okolinu zidanih zgrada, građevinskih radova i konstrukcija u njihovom okruženju.

 

 

BAS EN 1996-3:2017, Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 3: Pojednostavljene metode proračuna za nearmirane zidane konstrukcije, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1996-3:2008, Eurocode 6 – Design of masonry structures – Part 3: Simplified calculation methods for Unreinforced masonry structures, s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2010.

 

BAS EN 1996-3 daje pojednostavljene proračunske metode za olakšavanje proračuna sljedećih nearmiranih zidanih zidova, izloženih određenim uvjetima primjene: zidova izloženih vertikalnom opterećenju i opterećenju vjetrom, zidova izloženih koncentrisanim opterećenjima, smičućih zidova, podrumskih zidova izloženih bočnom pritisku tla i vertikalnim opterećenjima, zidova izloženih bočnim opterećenjima, ali koji nisu izloženi vertikalnim opterećenjima. Standard BAS EN 1996-3 se primjenjuje samo na one zidane konstrukcije, ili njihove dijelove, koje su opisane u EN 1996-1-1 i EN 1996-2.

 

 

 

15 Nov 2017