Uskoro novo izdanje standarda ISO/IEC 17025

Uskoro novo izdanje standarda ISO/IEC 17025

Krajem novembra 2017. godine očekuje se objavljivanje novog izdanja međunarodnog standarda ISO/IEC 17025, koje će zamijeniti verziju standarda iz 2005. godine, koje su zajednički pripremili Međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO i Međunarodna komisija za elektrotehniku – IEC. Radi se o standardu koji specificira opće zahtjeve za kompetentnost za obavljanje ispitivanja i/ili kalibracija, uključujući uzorkovanje.

 

Od perioda kada je standard objavljen, tržišni uvjeti su se značajno promijenili tako da je bilo neophodno izvršiti reviziju ovog standarda. Proces revizije je započet u februaru 2015. godine kao rezultat zajedničkog prijedloga Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija – ILAC  i Južnoafričkog biroa za standarde – SABS.

 

 

U novom izdanju standarda uzimaju se u obzir aktivnosti i novi načini rada laboratorija. Kako se navodi u saopštenju Međunarodne organizacije za standardizaciju, glavne izmjene su sljedeće:

  • Procesni pristup sada odgovara pristupu u novijim standardima kao što su ISO 9001 (upravljanje kvalitetom), ISO 15189 (kvalitet medicinskih laboratorija) i ISO/IEC 17021-1 (zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikacijska tijela). U izmijenjenom standardu više pažnje poklanja se rezultatima procesa nego detaljnom opisu zadataka i koraka u okviru procesa.
  • Zahvaljujući većem naglasku na informacionim tehnologijama, standard sada prepoznaje i uključuje korištenje računarskih sistema, elektronskih evidencija i elektronskih rezultata i izvještaja. Moderne laboratorije sve više u radu koriste informacione i komunikacione tehnologije te je radna grupa smatrala da je potrebno dodati i jedno poglavlje na tu temu.
  • Nova verzija standarda uključuje i poglavlje o razmišljanju zasnovanom na riziku i objašnjenje dodirnih tačaka s novom verzijom ISO 9001:2015, Sistemi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi.
  • Terminologija je ažurirana kako bi bila u skladu s današnjim vremenom i činjenicom da štampane priručnike, zapise i izvještaje postupno zamjenjuju elektronske verzije. Primjeri uključuju izmjene Međunarodnog rječnika mjeriteljstva (VIM) i usklađivanje s terminologijom ISO/IEC-a koja sadrži skup zajedničkih izraza i definicija za sve standarde koji se odnose na ocjenjivanje usklađenosti.
  • Usvojena je nova struktura kako bi se standard uskladio s ostalim postojećim ISO/IEC standardima u području ocjenjivanja usklađenosti kao što je serija standarda ISO/IEC 17000 o ocjenjivanju usklađenosti.
  • Izmijenjeno je i područje primjene kako bi se obuhvatile sve aktivnosti laboratorija, uključujući ispitivanje, kalibraciju i uzorkovanje u sklopu naknadne kalibracije i ispitivanja.

 

Tehnički komitet BAS TC 3, Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta, radit će na prijevodu novog izdanja standarda ISO/IEC 17025 i njegovo objavljivanje se očekuje u narednoj godini.

 

Tranzicioni period potreban za implementaciju ovog standarda trajat će tri godine.

Preuzeto i prerađeno sa www.iso.org.

 

 

 

20 Nov 2017