Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Eurokodovi – Projektovanje čeličnih, spregnutih, drvenih i aluminijskih konstrukcija,metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde iz područja građevinarstva:

 

 

BAS EN 1993-1-6:2017, Evrokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-6: Nosivost i stabilnost
ljuski, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1993-1-6:2007, Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-6 : Strength and Stability of Shell Structures, s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009. godine.

 

 

BAS  EN 1993-1-6:2017 daje osnovna pravila za projektovanje pločastih čeličnih konstrukcija koje imaju oblik rotacijske ljuske. Ovaj standard definiše karakteristične i proračunske vrijednosti nosivosti konstrukcije, obrađuje zahtjeve za projektovanje prema graničnim stanjima nosivosti: granica plastičnosti, ciklična plastičnost, izvijanje, zamor. Odredbe u ovom standardu se primjenjuju na osnosimetrične ljuske i povezane kružne ili prstenaste ploče te na gredne prstenove i linijska ukrućenja, gdje oni čine dio cijele konstrukcije. Obuhvaćene su opće procedure za kompjuterske proračune svih oblika ljuski. Detaljni izrazi za ručne proračune neukrućenih cilindara i konusa dati su u aneksima.

 

 

BAS EN 1993-1-7:2017, Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni, drugo izdanje, prevod je engleske verzije standarda EN 1993-1-7:2007, Eurocode 3: Design of steel structures – Part 17: Plated structures subject to out of plane loading, s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009.

 

 

BAS EN 1993-1-7 daje osnovna proračunska pravila konstrukcijskog proračuna neukrućenih i ukrućenih ploča koje su sastavni dio pločastih konstrukcija, kao što su silosi, rezervoari tečnosti ili rezervoari zrnastih materijala, opterećenih dejstvima izvan ravni. Ovaj standard se odnosi na proračunske zahtjeve za granična stanja: plastičnog kolapsa, ciklične plastičnosti, izbočavanja, zamora.

 

 

 

22 Nov 2017