Objavljeno novo izdanje standarda ISO/IEC 17025

Objavljeno novo izdanje standarda ISO/IEC 17025

Upravo je ažuriran najpopularniji standard za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i kalibraciju, uzimajući u obzir najnovije promjene u laboratorijskom okruženju i radnim praksama.


ISO/IEC 17025:2017, Opći zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i kalibraciju, uspostavlja se kao međunarodna referenca za laboratorije koji provode kalibracijske i ispitne aktivnosti širom svijeta.


Izrada validnih i visoko pouzdanih rezultata je sama srž laboratorijskih aktivnosti. ISO/IEC 17025:2017 omogućuje laboratorijima da implementiraju snažan sistem kvaliteta i da pokažu kako su tehnički kompetentni i sposobni da daju validne i pouzdane rezultate.


Standard ISO/IEC 17025 također olakšava saradnju između laboratorija i drugih tijela generisanjem boljeg prihvatanja rezultata između različitih zemalja. Izvještaji i certifikati o ispitivanju mogu se priznati iz jedne zemlje u drugu bez potrebe za daljnjim ispitivanjem, što zauzvrat poboljšava međunarodnu trgovinu.


Kako bi se reflektovale najnovije promjene tržišnih uvjeta i tehnologije, novo izdanje standarda obuhvata aktivnosti i nove načine na koje laboratoriji danas rade. On obuhvata tehničke izmjene, rječnik i dostignuća u IT tehnikama i uzima u obzir najnoviju verziju standarda ISO 9001 o upravljanju kvalitetom.
 

Tri sazivača CASCO-ove radne grupe 44 (CASCO/WG 44), koja su revidirala standard, objašnjavaju zašto je nova verzija standarda ISO/IEC 17025 toliko važna za laboratorije:

Laboratoriji koji su već akreditovani prema standardu ISO/IEC 17025:2005 imaju prijelazni period od tri godine od datuma objavljivanja novog standarda kako bi svoje procese uskladili sa zahtjevima novog izdanja. Zajedničko ILAC-ISO-ovo saopštenje objašnjava ovu tranziciju.


ISO/IEC 17025:2017 su zajednički izradili ISO i Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) pod odgovornošću ISO-ovog Komiteta za ocjenu usklađenosti (CASCO). 
Koje su glavne promjene u verziji iz 2017?

  • Područje primjene je revidirano kako bi obuhvatilo ispitivanje, kalibraciju i uzorkovanje povezano s kasnijom kalibracijom i ispitivanjem.
  • Procesni pristup se sada poklapa s procesnim pristupom novijih standarda kao što su ISO 9001 (upravljanje kvalitetom), ISO 15189 (kvalitet medicinskih laboratorija) i ISO/IEC 17021-1 (zahtjevi za tijela za audit i certifikaciju).
  • Standard je sada više fokusiran na informacione tehnologije i uključuje upotrebu računarskih sistema, elektronskih zapisa i izradu elektronskih rezultata i izvještaja.
  • Novo poglavlje uvodi koncept razmišljanja zasnovanog na riziku.

 

 

 

Autor: Sandrine Tranchard

Preuzeto sa www.iso.org

 

 

 

14 Dec 2017