Novi BAS standardi iz područja električnih instalacija niskog napona usvojeni metodom prijevoda

Novi BAS standardi iz područja električnih instalacija niskog napona usvojeni metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 19, Električne instalacije u zgradama, metodom prijevoda usvojio sljedeće standarde iz područja električnih instalacija niskog napona:

 

BAS HD 384.4.45 S1:2017, Električne instalacije u zgradama – Dio 4: Zaštitne mjere – Poglavlje 45: Zaštita od podnapona


BAS HD 384.4.46 S2:2017, Električne instalacije u zgradama – Dio 4: Zaštitne mjere – Poglavlje 46: Razdvajanje i uklapanje


BAS HD 60364-4-41:2017, Električne instalacije niskog napona – Dio 4-41: Zaštitne mjere – Zaštita od električnog udara


BAS HD 60364-4-42:2017, Električne instalacije niskog napona – Dio 4-42: Zaštitne mjere – Zaštita od toplotnog djelovanja


BAS HD 60364-4-42/A1:2017, Električne instalacije niskog napona – Dio 4-42: Zaštitne mjere – Zaštita od toplotnog djelovanja – Amandman 1


BAS HD 60364-4-43:2017, Električne instalacije niskoga napona – Dio 4-43: Zaštitne mjere – Prekostrujna zaštita


BAS HD 60364-4-442:2017, Električne instalacije niskog napona – Dio 4-442: Zaštitne mjere – Zaštita instalacija niskog napona od povremenih prenapona uslijed zemljospoja u visokonaponskom sistemu i uslijed kvarova u niskonaponskom sistemu


BAS HD 60364-4-443:2017, Električne instalacije niskog napona – Dio 4-44: Zaštitne mjere – Zaštita od naponskih i elektromagnetnih smetnji – Sekcija 443: Zaštita od prenapona atmosferskog porijekla ili usljed isklapanja


BAS HD 60364-4-444:2017, Električne instalacije niskoga napona – Dio 4-444: Zaštitne mjere – Zaštita od naponskih i elektromagnetskih smetnji

 

 

 

15 Dec 2017