Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

Novi BAS standardi iz područja građevinarstva usvojeni metodom prijevoda

U sistem bosanskohercegovačke standardizacije putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Eurokodovi – Projektovanje čeličnih, spregnutih, drvenih i aluminijskih konstrukcija, u proteklom periodu metodom prijevoda preuzeti su sljedeći standardi:

 

BAS EN 1995-1-1:2017, Eurokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija – Dio 1-1: Opće odredbe –

 

Opća pravila i pravila za zgrade (EN  1995-1-1:2004, IDT; EN 1995-1-1:2004+AC:2006, IDT; EN 1995-1-1:2004+A1:2008, IDT; EN 1995-1-1:2004+A2:2014, IDT).

 

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN 1995-1-1:2017, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1995-1-1:2004, Eurocode 5 – Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings, s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2006, amandmanom iz 2008 i amandmanom iz 2014. godine.

 

Standard BAS EN 1995-1-1:2017 primjenjuje se za projektovanje zgrada i inženjerskih građevinskih objekata od drveta (monolitno drvo, rezano ili oblo drvo, lijepljeno lamelirano drvo ili konstrukcioni proizvodi na bazi drveta, npr. lijepljena furnirska građa) ili ploča na bazi drveta koje su međusobno spojene adhezivnim ili mehaničkim spojnim sredstvima.  

 

BAS EN 1995-1-2:2017, Evrokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija – Dio 1-2: Opšte odredbe – Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara (EN 1995-1-2:2004, IDT; EN 1995-1-2:2004+AC:2009, IDT).

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN 1995-1-2:2017, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1995-1-2:2004, Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-2: General – Structural fire design, s uključenom amandmanskom korekcijom AC iz 2009.

Standard BAS EN 1995-1-2:2017 bavi se projektovanjem drvenih konstrukcija za vanrednu situaciju izlaganja požaru i namijenjen je da se koristi u kombinaciji s BAS EN 1995-1-1:2017 i BAS EN 1991-1-2:2015.

 

Ovaj standard se primjenjuje na građevinske objekte za koje se zahtijeva da ispune određene funkcije kada su izloženi požaru, u smislu izbjegavanja prijevremenog rušenja konstrukcije (funkcija nosivosti), ograničavanja širenja požara (plamena, vrelih gasova, pretjerane toplote) van određenih područja (funkcija razdvajanja). On daje principe i pravila primjene za projektovanje konstrukcija za određene zahtjeve u pogledu navedenih funkcija i nivoa ponašanja.   

 

Primjenjuje se i na konstrukcije ili dijelove konstrukcija koji su obuhvaćeni područjem primjene BAS EN 1995-1-1:2017 i koji su u skladu s njim projektovani. Metode date u  BAS EN 1995-1-2:2017  primjenlјive su na sve proizvode obuhvaćene standardima za proizvode na koje upućuje ovaj dio.

 

 

BAS EN 1995-2:2017, Evrokod 5 – Projektovanje drvenih konstrukcija – Dio 2: Mostovi (EN 1995-2:2004, IDT).

Bosanskohercegovački standard BAS EN 1995-2:2017, drugo izdanje, prijevod je engleske verzije standarda EN 1995-2:2004, Eurocode 5 – Design of timber structures – Part 2: Bridges.

 

Standard BAS EN 1995-2:2017 daje principe i zahtjeve za sigurnost, upotrebljivost i trajnost drvenih mostova. Zasniva se na konceptu graničnog stanja korištenog zajedno s metodom parcijalnog koeficijenta.
Numeričke vrijednosti za parcijalne koeficijente i druge parametre pouzdanosti su preporučene kao osnovne vrijednosti koje osiguravaju prihvatljivi nivo pouzdanosti. Odabrane su uz pretpostavku primjene odgovarajućeg nivoa izrade i upravljanja kvalitetom.

 

 

 

12 Jan 2018